14 feb 2015 06:00

14 feb 2015 06:00

Upprört brev om dålig information

Flera pensionärsgrupper har undertecknat ett protestbrev till Skövde kommun med kritik mot vård- och omsorgsnämnden. Författarna beskriver sig som ”marionetter” och att de aldrig får komma till tals.

Flera pensionärsorganisationer i Skövde har skrivit ett protestbrev till kommunstyrelsen och vård- och omsorgsnämnden. De uttrycker en generell frustration över att bli ignorerade i de beslut som vård- och omsorgsnämnden tar.

Stort missnöje

Kommunala pensionärsrådet, KPR, är ett organ som är delaktigt i vård- och omsorgsnämndens beslut. Men flera pensionärer i KPR och däribland Bengt Sjökvist, KPR:s vice ordförande, är missnöjd över hur man behandlas.

– Förändringar som presenteras för oss ska vi bara acceptera, säger Bengt Sjökvist som undertecknat brevet för PRO Skövdes räkning. Ska vi bara vara marionetter åt vård- och omsorgsnämnden så har vi ju ingen funktion.

Sen information

Sjökvist tycker generellt att KPR har fått för dålig information av vård- och omsorgsnämnden, att informationen kommit fram för sent och att KPR:s åsikter inte tas på tillräckligt stort allvar.

Per Hedlund som har undertecknat protestbrevet för pensionärsorganisationen SPF Skövdes räkning håller med och säger att kommunen tagit beslut utan att väga in KPR:s åsikter.

Hur mycket inflytande bör ni ha då?

– Det vet jag inte, vi har ju egentligen inte något inflytande. Jag önskar bara att man fick veta saker först och inte läsa dem i tidningen sen.

Flera som SLA har talat med skriver under på kritiken utan att kunna konkretisera vilka specifika beslut den gäller. Enligt Ulla-Britt Hagström (FP), KPR:s ordförande, kommer snart rådets maktställning förminskas även på pappret i och med den nya organisationen i Skövde kommun. Men det är ännu inte helt klart om det blir en förbättring eller försämring.

– I och med den nya organisationen byter KPR från att vara ett remissorgan, som är delaktigt, till ett råd, som blir hört om sina synpunkter, säger Ulla-Britt Hagström (FP).

Theres Sahlström (M) är ny ordförande i vård- och omsorgsnämnden och har än så länge endast haft ett möte med KPR. Hon säger att pensionärernas synpunkter är viktiga och tar brevet på fullaste allvar.

– Det är naturligtvis min ambition som ordförande att vi behöver bli tydligare med information.

– Jag vill ha ett bra samarbete med pensionärsorganisationerna och kommer att ta upp det här på nästa möte med KPR.

Flera pensionärsorganisationer i Skövde har skrivit ett protestbrev till kommunstyrelsen och vård- och omsorgsnämnden. De uttrycker en generell frustration över att bli ignorerade i de beslut som vård- och omsorgsnämnden tar.

Stort missnöje

Kommunala pensionärsrådet, KPR, är ett organ som är delaktigt i vård- och omsorgsnämndens beslut. Men flera pensionärer i KPR och däribland Bengt Sjökvist, KPR:s vice ordförande, är missnöjd över hur man behandlas.

– Förändringar som presenteras för oss ska vi bara acceptera, säger Bengt Sjökvist som undertecknat brevet för PRO Skövdes räkning. Ska vi bara vara marionetter åt vård- och omsorgsnämnden så har vi ju ingen funktion.

Sen information

Sjökvist tycker generellt att KPR har fått för dålig information av vård- och omsorgsnämnden, att informationen kommit fram för sent och att KPR:s åsikter inte tas på tillräckligt stort allvar.

Per Hedlund som har undertecknat protestbrevet för pensionärsorganisationen SPF Skövdes räkning håller med och säger att kommunen tagit beslut utan att väga in KPR:s åsikter.

Hur mycket inflytande bör ni ha då?

– Det vet jag inte, vi har ju egentligen inte något inflytande. Jag önskar bara att man fick veta saker först och inte läsa dem i tidningen sen.

Flera som SLA har talat med skriver under på kritiken utan att kunna konkretisera vilka specifika beslut den gäller. Enligt Ulla-Britt Hagström (FP), KPR:s ordförande, kommer snart rådets maktställning förminskas även på pappret i och med den nya organisationen i Skövde kommun. Men det är ännu inte helt klart om det blir en förbättring eller försämring.

– I och med den nya organisationen byter KPR från att vara ett remissorgan, som är delaktigt, till ett råd, som blir hört om sina synpunkter, säger Ulla-Britt Hagström (FP).

Theres Sahlström (M) är ny ordförande i vård- och omsorgsnämnden och har än så länge endast haft ett möte med KPR. Hon säger att pensionärernas synpunkter är viktiga och tar brevet på fullaste allvar.

– Det är naturligtvis min ambition som ordförande att vi behöver bli tydligare med information.

– Jag vill ha ett bra samarbete med pensionärsorganisationerna och kommer att ta upp det här på nästa möte med KPR.