16 feb 2015 21:30

16 feb 2015 21:37

Med fokus på Karlsborgsbanan

Ämnet Knutpunkt Skövde diskuterades i biblioteket i Skövde när det var dags för årets tredje tillfälle av Mångsidiga Måndagar. Ett 30-tal besökare lyssnade på experternas föredrag om vikten av järnvägar och dess möjligheter.

Inget ämne är för litet eller för stort för att tas upp under en mångsidig måndag i Stadsbiblioteket.

Under den tredje kvällen för året pratades det om knutpunkten Skövde. Det pratades om tåg och järnvägar och om vilka effekter en konsekvent satsning på tågtrafik i östra Skaraborg kan ge.

Experter

Bernt Nielson, konsult inom kollektivtrafikfrågor, fick under kvällen sällskap av följande föreläsare: Ingmar Lundin, tidigare länsbolagsdirektör för Krösatågen i Jönköpings län, Anders Jönsson, tågtrafikutvecklare inom Skånetrafiken och Pågatågen i Skåne och Eje Larsson, tågtrafiksutvecklare för Tåg i Bergslagen.

Samtliga föreläsare var överens om att det skulle gynna både Skövde, Tibro, Karlsborgs och Skaraborgs i sin helhet, om Karlsborgsbanan skulle tas i bruk igen.

– Att uppstarta järnvägen igen vore en fördel för att kunna vända den negativa utvecklingen i de mindre orterna längs Karlsborgsbanan, och på så sätt ge folk en möjlighet att bo kvar och i stället pendla till skola och arbete, säger Ingmar Lundin.

– Skövde har en vision om att växa, och för att det ska hända så är tågtrafiken en väldigt viktig del, säger Bernt Nielson.

– Fastighetspriser och efterfrågan av bostäder hänger ihop med hur bra pendlingsmöjligheterna är, och hur nära man har till tågstationen, säger Eje Larsson och fortsätter:

– Om folk har möjlighet att pendla så stannar de kvar i de medelstora städerna och tätorterna.

Utställning

I samband med föredragen kring Skövde som knutpunkt, tåg och järnvägar och Karlsborgsbanan, så finns nu en utställning kring ämnet att ta del av på Stadsbiblioteket.

Utställningen kommer att finnas tillgänglig under två veckor, där man kan ta del av historien bakom Karlsborgsbanan, och om föreläsarnas åsikter och förhoppningar om dess framtid.

Inget ämne är för litet eller för stort för att tas upp under en mångsidig måndag i Stadsbiblioteket.

Under den tredje kvällen för året pratades det om knutpunkten Skövde. Det pratades om tåg och järnvägar och om vilka effekter en konsekvent satsning på tågtrafik i östra Skaraborg kan ge.

Experter

Bernt Nielson, konsult inom kollektivtrafikfrågor, fick under kvällen sällskap av följande föreläsare: Ingmar Lundin, tidigare länsbolagsdirektör för Krösatågen i Jönköpings län, Anders Jönsson, tågtrafikutvecklare inom Skånetrafiken och Pågatågen i Skåne och Eje Larsson, tågtrafiksutvecklare för Tåg i Bergslagen.

Samtliga föreläsare var överens om att det skulle gynna både Skövde, Tibro, Karlsborgs och Skaraborgs i sin helhet, om Karlsborgsbanan skulle tas i bruk igen.

– Att uppstarta järnvägen igen vore en fördel för att kunna vända den negativa utvecklingen i de mindre orterna längs Karlsborgsbanan, och på så sätt ge folk en möjlighet att bo kvar och i stället pendla till skola och arbete, säger Ingmar Lundin.

– Skövde har en vision om att växa, och för att det ska hända så är tågtrafiken en väldigt viktig del, säger Bernt Nielson.

– Fastighetspriser och efterfrågan av bostäder hänger ihop med hur bra pendlingsmöjligheterna är, och hur nära man har till tågstationen, säger Eje Larsson och fortsätter:

– Om folk har möjlighet att pendla så stannar de kvar i de medelstora städerna och tätorterna.

Utställning

I samband med föredragen kring Skövde som knutpunkt, tåg och järnvägar och Karlsborgsbanan, så finns nu en utställning kring ämnet att ta del av på Stadsbiblioteket.

Utställningen kommer att finnas tillgänglig under två veckor, där man kan ta del av historien bakom Karlsborgsbanan, och om föreläsarnas åsikter och förhoppningar om dess framtid.