16 feb 2015 17:25

16 feb 2015 17:39

Stort varsel på teknikföretag - Skövde drabbas

Teknikföretaget Relacom kommer att varsla 491 anställda. Det stod klart på måndagen.

Orsaken till varslet är att företagets avtal med TeliaSonera har sagts upp. Relacom har för TeliaSonera räkning skött drift, underhåll och leverans på det fasta kopparburna telefoninätet i Sverige.

Relacom skriver i ett pressmeddelande att man under 2015 att minska personalstyrkan i Sverige med 491 personer.

Enligt flera källor är Skövde en av orterna som drabbas. Där kommer enligt svt.se 16 personer att varslas om uppsägning. Även Falköping (3 anställda som varslas) och Töreboda (1) drabbas.

– Vi har länge sett att verksamheten kring det fasta kopparnätet minskar år från år. Utvecklingen har dock gått snabbare än vad både vi och TeliaSonera har kunnat förutse, säger Karl-Göran Svensson som är vd för Relacom AB i pressmeddelandet.

Enligt Relacom kommer förändringarna genomförs främst i form av uppsägningar men även genom naturlig avgång.

Orsaken till varslet är att företagets avtal med TeliaSonera har sagts upp. Relacom har för TeliaSonera räkning skött drift, underhåll och leverans på det fasta kopparburna telefoninätet i Sverige.

Relacom skriver i ett pressmeddelande att man under 2015 att minska personalstyrkan i Sverige med 491 personer.

Enligt flera källor är Skövde en av orterna som drabbas. Där kommer enligt svt.se 16 personer att varslas om uppsägning. Även Falköping (3 anställda som varslas) och Töreboda (1) drabbas.

– Vi har länge sett att verksamheten kring det fasta kopparnätet minskar år från år. Utvecklingen har dock gått snabbare än vad både vi och TeliaSonera har kunnat förutse, säger Karl-Göran Svensson som är vd för Relacom AB i pressmeddelandet.

Enligt Relacom kommer förändringarna genomförs främst i form av uppsägningar men även genom naturlig avgång.