16 feb 2015 06:00

16 feb 2015 06:00

Tandläkare och primärvård på ett ställe

Två lokaler som är i behov av upprustning är folktandvården och vårdcentralen i Södra Ryd. Det har lett till att cheferna diskuterar ”en unik lösning” som kan innebära en sammanslagning av verksamheterna i ett helt nytt hus.

– Det är lite på idéstadiet än så länge, säger Lars Gotthardsson, primärvårdschef i Skövde kommun.

Södra Ryds vårdcentral inrättades på 1980-talet och lokalerna ligger placerade i en lägenhetslänga på andra och tredje våningen. Rummen är slitna och vårdcentralschefen Margaretha Nissmo beskriver situationen så här:

– Närhälsan har jättegamla och slitna lokaler och vi ser att det är ett arbetsmiljöproblem. Det är inte rimligt att hålla på här.

Tittar på lösning

Nu kan en nästintill unik lösning ha öppnat sig, enligt Lars Gotthardsson. Han känner inte till någonstans i Västsverige där en vårdcentral kombinerats med en tandläkare.

– Just nu har vi grönt ljus att undersöka saken från styrelsen, säger Gotthardsson och fortsätter:

– Margaretha Nissmo och Magnus Fjällström (Klinikchef på Folktandvården Södra Ryd) driver ett idéarbete. Det här är ju visionärt då det inte finns så många exempel på det sedan tidigare.

Vill hjälpas åt

Gotthardsson säger att tandvården och primärvården har många beröringspunkter där de kan hjälpas åt. De båda verksamheterna ska givetvis ha egna specialistrum men genom en sammanslagning kan det bli smidigare att diagnostisera patienter och överföra kunskap till varandra.

Helt nytt hus

Folktandvårdens lokaler är också i behov av upprustning. Klinikchef Magnus Fjällström säger till SLA att Folktandvården i Södra Ryd måste hitta vägar för att bli effektiva och spara på kostnader.

– Vi fick höra att Närhälsan behöver ha en ny klinik och samtidigt behöver vi uppdatera vår. Det vi skissat mest på är en nybyggnation.

Även Lars Gotthardsson bekräftar att en nybyggnation kan bli aktuell. Var och hur mycket den skulle få kosta är fortfarande i planeringsstadiet. Än så länge finns ingen tomt för projektet.

”Nödvändigt”

Samtliga inblandade beskriver sammanslagningen som ”en vision”. Men oavsett om samarbetet fortsätter eller inte så kommer Närhälsan att vara i behov av nya lokaler eller en renovering.

– Det skulle vara jättespännande att få göra något med tandvården. Det kan vara nödvändigt för patienterna, säger Margaretha Nissmo.

– Det är lite på idéstadiet än så länge, säger Lars Gotthardsson, primärvårdschef i Skövde kommun.

Södra Ryds vårdcentral inrättades på 1980-talet och lokalerna ligger placerade i en lägenhetslänga på andra och tredje våningen. Rummen är slitna och vårdcentralschefen Margaretha Nissmo beskriver situationen så här:

– Närhälsan har jättegamla och slitna lokaler och vi ser att det är ett arbetsmiljöproblem. Det är inte rimligt att hålla på här.

Tittar på lösning

Nu kan en nästintill unik lösning ha öppnat sig, enligt Lars Gotthardsson. Han känner inte till någonstans i Västsverige där en vårdcentral kombinerats med en tandläkare.

– Just nu har vi grönt ljus att undersöka saken från styrelsen, säger Gotthardsson och fortsätter:

– Margaretha Nissmo och Magnus Fjällström (Klinikchef på Folktandvården Södra Ryd) driver ett idéarbete. Det här är ju visionärt då det inte finns så många exempel på det sedan tidigare.

Vill hjälpas åt

Gotthardsson säger att tandvården och primärvården har många beröringspunkter där de kan hjälpas åt. De båda verksamheterna ska givetvis ha egna specialistrum men genom en sammanslagning kan det bli smidigare att diagnostisera patienter och överföra kunskap till varandra.

Helt nytt hus

Folktandvårdens lokaler är också i behov av upprustning. Klinikchef Magnus Fjällström säger till SLA att Folktandvården i Södra Ryd måste hitta vägar för att bli effektiva och spara på kostnader.

– Vi fick höra att Närhälsan behöver ha en ny klinik och samtidigt behöver vi uppdatera vår. Det vi skissat mest på är en nybyggnation.

Även Lars Gotthardsson bekräftar att en nybyggnation kan bli aktuell. Var och hur mycket den skulle få kosta är fortfarande i planeringsstadiet. Än så länge finns ingen tomt för projektet.

”Nödvändigt”

Samtliga inblandade beskriver sammanslagningen som ”en vision”. Men oavsett om samarbetet fortsätter eller inte så kommer Närhälsan att vara i behov av nya lokaler eller en renovering.

– Det skulle vara jättespännande att få göra något med tandvården. Det kan vara nödvändigt för patienterna, säger Margaretha Nissmo.