17 feb 2015 11:59

17 feb 2015 14:16

Anställd var full på gruppbostad

En anställd som arbetar inom omsorgen i Skövde kommun hittades påverkad och sovande på ett gruppboende. Polis fick bryta sig in på boendet där en omsorgstagare upptäcktes i sin egen avföring.

Händelsen inträffade sent en natt i början av februari och uppdagades när ett stödteam kom till det aktuella stödboendet.

På boendet hade en anställd sovande jour och denne hade tidigare på natten själv ringt efter hjälp med att byta på en omsorgstagare.

Ingen öppnande

När teamet kom till boendet var det ingen som öppnade utan polis kallades dit. Polisen bröt sig in och hittade då den anställde sovande. Enligt kommunens Lex Sarah-anmälan är denne uppenbart påverkad av narkotiska preparat och alkohol.

Gruppboendet luktade avföring och alkohol enligt anmälan där kommunen uppger att urinprov visat att den anställde tagit narkotikaklassade preparat. Polisen hittade också tomma alkoholförpackningar.

En av de boende med stort omvårdnadsbehov hade lämnats sittande i sin egen avföring i tre timmar enligt anmälan.

Arbetar inte

Den anställde är tagen ur tjänst och riskerar att bli av med jobbet. Utredning pågår och förhandlingar med den fackliga organisationen har inletts.

– Från arbetsgivarens sida ser vi väldigt allvarligt på den här händelsen och avsked finns med som ett alternativ, kommenterar Ann-Sofie Söderberg, avdelningschef på vård- och omsorgssektorn.

Hur ser du på händelsen?

– Den är djupt tragisk för den anställde och för de boende. De boende fick hjälp så fort det var möjligt och ordinarie personal ringdes in. Våra rutiner för att hantera händelsen har fungerat enligt regelboken. Enhetschefen informerades och även jag fick information direkt.

Ifrågasätter test

Lennart Carlqvist, vice ordförande hos Kommunal i Skövde, säger att de kommer att ifrågasätta trovärdigheten i det urinprov som togs den aktuella natten.

– Det är fel att medlemmen varit drogpåverkad och vi kommer att visa det med prov som tagit senare. Det är oerhört negativt för medlemmen att de här anklagelserna kommer fram så tidigt innan utredningen är klar. Det finns omständigheter i jourtjänsten som vi anser påverkar, säger Carlqvist.

Händelsen inträffade sent en natt i början av februari och uppdagades när ett stödteam kom till det aktuella stödboendet.

På boendet hade en anställd sovande jour och denne hade tidigare på natten själv ringt efter hjälp med att byta på en omsorgstagare.

Ingen öppnande

När teamet kom till boendet var det ingen som öppnade utan polis kallades dit. Polisen bröt sig in och hittade då den anställde sovande. Enligt kommunens Lex Sarah-anmälan är denne uppenbart påverkad av narkotiska preparat och alkohol.

Gruppboendet luktade avföring och alkohol enligt anmälan där kommunen uppger att urinprov visat att den anställde tagit narkotikaklassade preparat. Polisen hittade också tomma alkoholförpackningar.

En av de boende med stort omvårdnadsbehov hade lämnats sittande i sin egen avföring i tre timmar enligt anmälan.

Arbetar inte

Den anställde är tagen ur tjänst och riskerar att bli av med jobbet. Utredning pågår och förhandlingar med den fackliga organisationen har inletts.

– Från arbetsgivarens sida ser vi väldigt allvarligt på den här händelsen och avsked finns med som ett alternativ, kommenterar Ann-Sofie Söderberg, avdelningschef på vård- och omsorgssektorn.

Hur ser du på händelsen?

– Den är djupt tragisk för den anställde och för de boende. De boende fick hjälp så fort det var möjligt och ordinarie personal ringdes in. Våra rutiner för att hantera händelsen har fungerat enligt regelboken. Enhetschefen informerades och även jag fick information direkt.

Ifrågasätter test

Lennart Carlqvist, vice ordförande hos Kommunal i Skövde, säger att de kommer att ifrågasätta trovärdigheten i det urinprov som togs den aktuella natten.

– Det är fel att medlemmen varit drogpåverkad och vi kommer att visa det med prov som tagit senare. Det är oerhört negativt för medlemmen att de här anklagelserna kommer fram så tidigt innan utredningen är klar. Det finns omständigheter i jourtjänsten som vi anser påverkar, säger Carlqvist.