17 feb 2015 11:00

17 feb 2015 11:00

Historia når ut via nätet

LJUNGSTORP/VARNHEM: Forskar om sin hembygd

– Det är så här vi kan nå ut. Via internet kan alla ta del av informationen, säger Bo Hermansson.

Just nu växer två nya hemsidor fram där entusiaster samlar all information om Ljungstorp och Varnhem.

Det sprakar hemtrevligt från den öppna spisen i det gamla soldattorpet Stenslund i Ljungstorp som Hembygdsföreningen Skarke Varnhem numera äger.

Runt fikabordet sitter Verna Andersson och Arne Sträng, kunniga lokalhistoriker samt hemsidesmakaren Kent Friman, ursprungligen Varnhemsbo och numera Västkustbo. Även han är mycket historieintresserad.

Får nya kontakter

Här finns också Bo Hermansson, ordförande i hembygdsföreningen, och hans fru Ingegerd som också är engagerad i föreningen.

Tillsammans sprider de nu bygdens historia i form av två hemsidor som är under produktion. Allt började när Kent skulle skapa sin hemsida om SAJ-banan, då han via andra fick kontakt med Verna.

– Arne ville skriva Ljungstorps historia skifte för skifte och frågade Kent om han var intresserad, säger Verna som berättar historien om hur de träffades.

– Ja, sa jag, fyller Kent i. Om vi gör en hemsida. Det blir offentligt direkt, man kan ändra och lägga till, och man får lätt nya kontakter.

Många ideella timmar

De började samla information. Dels det de har själva men även sådant som bygdens folk har sparat. De söker i arkiv, såsom Riksarkivet, soldatregistret (som Arne för övrigt var med och startade), husförhörslängder, kyrkböcker samt ett arkiv med folkminnen från 1800-talet.

– Sedan jag var yrkesverksam är jag van vid att pröva hur den muntliga traditionen förhåller sig till skriftliga källor, säger Arne, utbildad i kyrkohistoria och tidigare länsbibliotekarie.

Det har visat sig att de muntliga berättelserna stämmer bra, att de underlättar för att hitta andra källor och att de i många fall kompletterar de skriftliga källorna.

Arbetet påbörjades i januari 2014 och alla tre har lagt ner många ideella timmar på forskningsarbetet och presentationen på hemsidan.

– Vi är klara med ett 70-tal boställen av 250. Vi har valt att göra klart ett i taget innan vi börjar med nästa, säger Kent.

Materialet för varje plats är omfattande och innehåller både text, kartor och bilder.

I princip kan man säga att Varnhem och Ljungstorp förhåller sig till varandra på så sätt att gårdarna ligger i Varnhem och skiften med torp i Ljungstorp. Av den anledningen är områdena tätt sammanlänkande.

Bo hade sedan tidigare inscannade bilder från Varnhem och man valde då att lägga upp en särskild hemsida för Varnhem som hembygdsföreningen betalar och äger.

– Det är så här vi kan nå ut. Via internet kan alla ta del av informationen, säger Bo.

– Alla vi får kontakt med är så tillmötesgående och vill berätta. Det är väldigt positivt, säger Verna och lägger till att Leif Crona har ställt upp med flygbilder.

Mördare och rånare

Under arbetets gång har de hittat flera intressanta historier om mördare, rånare och fängelsekunder. Men framför allt har de fått en bra bild av området och de som har bott där.

Att lägga upp hemsidor och söka i arkiv kostar pengar. När det gäller Varnhem står hembygdsföreningen för det, och när det gäller Ljungstorp har man fått sponsorpengar som räcker fram till 2020. Totalt har man fått in nära 40 000 kronor.

Det sprakar hemtrevligt från den öppna spisen i det gamla soldattorpet Stenslund i Ljungstorp som Hembygdsföreningen Skarke Varnhem numera äger.

Runt fikabordet sitter Verna Andersson och Arne Sträng, kunniga lokalhistoriker samt hemsidesmakaren Kent Friman, ursprungligen Varnhemsbo och numera Västkustbo. Även han är mycket historieintresserad.

Får nya kontakter

Här finns också Bo Hermansson, ordförande i hembygdsföreningen, och hans fru Ingegerd som också är engagerad i föreningen.

Tillsammans sprider de nu bygdens historia i form av två hemsidor som är under produktion. Allt började när Kent skulle skapa sin hemsida om SAJ-banan, då han via andra fick kontakt med Verna.

– Arne ville skriva Ljungstorps historia skifte för skifte och frågade Kent om han var intresserad, säger Verna som berättar historien om hur de träffades.

– Ja, sa jag, fyller Kent i. Om vi gör en hemsida. Det blir offentligt direkt, man kan ändra och lägga till, och man får lätt nya kontakter.

Många ideella timmar

De började samla information. Dels det de har själva men även sådant som bygdens folk har sparat. De söker i arkiv, såsom Riksarkivet, soldatregistret (som Arne för övrigt var med och startade), husförhörslängder, kyrkböcker samt ett arkiv med folkminnen från 1800-talet.

– Sedan jag var yrkesverksam är jag van vid att pröva hur den muntliga traditionen förhåller sig till skriftliga källor, säger Arne, utbildad i kyrkohistoria och tidigare länsbibliotekarie.

Det har visat sig att de muntliga berättelserna stämmer bra, att de underlättar för att hitta andra källor och att de i många fall kompletterar de skriftliga källorna.

Arbetet påbörjades i januari 2014 och alla tre har lagt ner många ideella timmar på forskningsarbetet och presentationen på hemsidan.

– Vi är klara med ett 70-tal boställen av 250. Vi har valt att göra klart ett i taget innan vi börjar med nästa, säger Kent.

Materialet för varje plats är omfattande och innehåller både text, kartor och bilder.

I princip kan man säga att Varnhem och Ljungstorp förhåller sig till varandra på så sätt att gårdarna ligger i Varnhem och skiften med torp i Ljungstorp. Av den anledningen är områdena tätt sammanlänkande.

Bo hade sedan tidigare inscannade bilder från Varnhem och man valde då att lägga upp en särskild hemsida för Varnhem som hembygdsföreningen betalar och äger.

– Det är så här vi kan nå ut. Via internet kan alla ta del av informationen, säger Bo.

– Alla vi får kontakt med är så tillmötesgående och vill berätta. Det är väldigt positivt, säger Verna och lägger till att Leif Crona har ställt upp med flygbilder.

Mördare och rånare

Under arbetets gång har de hittat flera intressanta historier om mördare, rånare och fängelsekunder. Men framför allt har de fått en bra bild av området och de som har bott där.

Att lägga upp hemsidor och söka i arkiv kostar pengar. När det gäller Varnhem står hembygdsföreningen för det, och när det gäller Ljungstorp har man fått sponsorpengar som räcker fram till 2020. Totalt har man fått in nära 40 000 kronor.