17 feb 2015 05:00

17 feb 2015 05:00

Servicehus kan bli färre

Antalet servicelägenheter i Skövde kan bli färre de kommande åren.
Kommunen utreder en omställning där nya boendeformer kan komma att ersätta dagens servicehus som Käpplunda gärde och Bagaren.

Utredningen kan också öppna upp för att privata utförare av hemvård släpps in på de här boendena.

– Det är en av de saker vi tittar på, säger äldreomsorgschefen Jonas Engelbrektsson.

Redovisa

I mars ska han redovisa för politikerna i vård- och omsorgsnämnden vad utredningen så här långt kommit fram till.

– Jag ska klarlägga förutsättningarna, för- och nackdelar och vilka konsekvenser det kan innebära, säger han till SLA.

I dag finns cirka 230 servicelägenheter i Skövde som det krävs ett gynnande biståndsbeslut för att få flytta till.

En omställning kan innebära att lägenheterna blir seniorboenden med en åldersgräns i 70–80-årsåldern.

Att bo där blir som att bo en vanlig hyreslägenhet och den omsorg som behövs hanteras via hemvården. I så fall blir det också möjligt att välja vem som ska utföra hemvården.

– Det finns en politisk vilja att öka valfriheten ytterligare, säger Jonas Engelbrektsson.

Står tomma

I december stod 26 servicelägenheter tomma i Skövde och enligt Theres Sahlström (M), ordförande för vård- och omsorgsnämnden, är omställningen något som sker över Sverige.

– Vi ser en vikande trend med färre ansökningar till servicelägenheter i hela landet. Många av våra grannkommuner har redan gått den här vägen.

Pensionärsorganisationer har redan utryckt en oro över att servicelägenheter i dag står tomma, men Theres Sahlström säger att utredningen syftar till bredda valmöjligheterna.

– Vi vill öka tillgängligheten. I dag krävs ett biståndsbeslut för bostaden och ett för omvårdnaden, men efterfrågan har förändrats. Ambitionen är att använda resurserna på bästa möjliga sätt, säger hon.

Avdelningschefen Jonas Engelbrektsson tror att en omställning måste ske i etapper.

– Vi måste ju kunna tillgodose att de behov som finns av särskilda boende samtidigt kan uppfyllas.

I dag finns det nattbemanning på servicehusen, men vad som händer med den är en av de saker som utredningen ska titta på.

Utredningen kan också öppna upp för att privata utförare av hemvård släpps in på de här boendena.

– Det är en av de saker vi tittar på, säger äldreomsorgschefen Jonas Engelbrektsson.

Redovisa

I mars ska han redovisa för politikerna i vård- och omsorgsnämnden vad utredningen så här långt kommit fram till.

– Jag ska klarlägga förutsättningarna, för- och nackdelar och vilka konsekvenser det kan innebära, säger han till SLA.

I dag finns cirka 230 servicelägenheter i Skövde som det krävs ett gynnande biståndsbeslut för att få flytta till.

En omställning kan innebära att lägenheterna blir seniorboenden med en åldersgräns i 70–80-årsåldern.

Att bo där blir som att bo en vanlig hyreslägenhet och den omsorg som behövs hanteras via hemvården. I så fall blir det också möjligt att välja vem som ska utföra hemvården.

– Det finns en politisk vilja att öka valfriheten ytterligare, säger Jonas Engelbrektsson.

Står tomma

I december stod 26 servicelägenheter tomma i Skövde och enligt Theres Sahlström (M), ordförande för vård- och omsorgsnämnden, är omställningen något som sker över Sverige.

– Vi ser en vikande trend med färre ansökningar till servicelägenheter i hela landet. Många av våra grannkommuner har redan gått den här vägen.

Pensionärsorganisationer har redan utryckt en oro över att servicelägenheter i dag står tomma, men Theres Sahlström säger att utredningen syftar till bredda valmöjligheterna.

– Vi vill öka tillgängligheten. I dag krävs ett biståndsbeslut för bostaden och ett för omvårdnaden, men efterfrågan har förändrats. Ambitionen är att använda resurserna på bästa möjliga sätt, säger hon.

Avdelningschefen Jonas Engelbrektsson tror att en omställning måste ske i etapper.

– Vi måste ju kunna tillgodose att de behov som finns av särskilda boende samtidigt kan uppfyllas.

I dag finns det nattbemanning på servicehusen, men vad som händer med den är en av de saker som utredningen ska titta på.