17 feb 2015 17:37

18 feb 2015 09:20

Skolchef vill ha bra argument för att avstå

Ledningen för Gymnasium Skövde vill ha ett gemensamt studentfirande för både Kavelbro och Västerhöjd i Arena Skövde.

– Men vi vill inte bryta en mångårig tradition, säger Diana Abdelahad i Västerhöjds studentkommitté.

På tisdagen beskrev en student sin oro över planerna på ett gemensamt studentfirande i en insändare i SLA. Men enligt Johan Rahmberg, gymnasiechef i kommunen, är målet att man ska kunna göra ett gemensamt arrangemang för både Kavelbro och Västerhöjd i Arena Skövde.

– Allt är på planeringsstadiet, men vår förhoppning är att vi ska kunna göra detta möjligt tillsammans med studentkommittéerna vid de båda skolorna. Vi ska träffa dem på måndag för att diskutera.

”Borde hört av sig”

På frågan om ledningen tänker driva igenom arrangemanget även om eleverna inte vill, svarar Rahmberg:

– Jag skulle vilja ha väldigt bra argument från dem för att vi ska avstå. Vi anser inte att detta är speciellt kontroversiellt – vi vill ge alla studenter en likvärdig och bra tillställning.

Diana Abdelahad är ordförande i studentkommittén på Västerhöjd. Hon säger till SLA att man trodde att det gemensamma firandet bara var ett rykte.

– Men nu har vi kallats till ett möte och det verkar som om allt redan är bestämt. Tråkigt att de inte hörde av sig till oss betydligt tidigare. Nu är det för sent. Det gemensamma firandet får bli nästa år i så fall.

Diana är tydlig med att skolorna inte har något emot varandra, men att det är en tradition att utspringet sker på respektive skola.

– Varför ska man ändra på det? Vi kommer att vara emot detta och jag har hört att även Kavelbro är det.

”Ojämlikt”

Bakgrunden till diskussionen är att Kavelbro och Västerhöjd under de senaste åren har närmat sig varandra i det nya Gymnasium Skövde.

– Vi försöker att slå ihop aktiviteter och vill ha mer gemensamt. Detta är ett naturligt led i det arbetet, säger Rahmberg.

Sedan några år håller Västerhöjd till i Arena Skövde med sitt studentfirande och där har de också sitt utspring. För Kavelbro är det mer komplicerat.

– Där saknas en bra lokal för avslutningen innan utspringet. Därför går alla i kortege till arenan först för avslutning, sedan tillbaka till Kavelbro för lunch och utspring. Det slog oss att detta är ojämlikt. Tanken på ett gemensamt studentfirande är ur ett värdegrundsperspektiv.

Men det finns frågetecken för hur man ska organisera det hela. Västerhöjd har 500 studenter och Kavelbro 300 – hur alla deras anhöriga ska får plats, är en avgörande fråga.

– Vi tittar på olika lösningar, det handlar bland annat om hur scenen ska byggas, om vi kan utnyttja mer plats på parkeringen och så vidare.

På tisdagen beskrev en student sin oro över planerna på ett gemensamt studentfirande i en insändare i SLA. Men enligt Johan Rahmberg, gymnasiechef i kommunen, är målet att man ska kunna göra ett gemensamt arrangemang för både Kavelbro och Västerhöjd i Arena Skövde.

– Allt är på planeringsstadiet, men vår förhoppning är att vi ska kunna göra detta möjligt tillsammans med studentkommittéerna vid de båda skolorna. Vi ska träffa dem på måndag för att diskutera.

”Borde hört av sig”

På frågan om ledningen tänker driva igenom arrangemanget även om eleverna inte vill, svarar Rahmberg:

– Jag skulle vilja ha väldigt bra argument från dem för att vi ska avstå. Vi anser inte att detta är speciellt kontroversiellt – vi vill ge alla studenter en likvärdig och bra tillställning.

Diana Abdelahad är ordförande i studentkommittén på Västerhöjd. Hon säger till SLA att man trodde att det gemensamma firandet bara var ett rykte.

– Men nu har vi kallats till ett möte och det verkar som om allt redan är bestämt. Tråkigt att de inte hörde av sig till oss betydligt tidigare. Nu är det för sent. Det gemensamma firandet får bli nästa år i så fall.

Diana är tydlig med att skolorna inte har något emot varandra, men att det är en tradition att utspringet sker på respektive skola.

– Varför ska man ändra på det? Vi kommer att vara emot detta och jag har hört att även Kavelbro är det.

”Ojämlikt”

Bakgrunden till diskussionen är att Kavelbro och Västerhöjd under de senaste åren har närmat sig varandra i det nya Gymnasium Skövde.

– Vi försöker att slå ihop aktiviteter och vill ha mer gemensamt. Detta är ett naturligt led i det arbetet, säger Rahmberg.

Sedan några år håller Västerhöjd till i Arena Skövde med sitt studentfirande och där har de också sitt utspring. För Kavelbro är det mer komplicerat.

– Där saknas en bra lokal för avslutningen innan utspringet. Därför går alla i kortege till arenan först för avslutning, sedan tillbaka till Kavelbro för lunch och utspring. Det slog oss att detta är ojämlikt. Tanken på ett gemensamt studentfirande är ur ett värdegrundsperspektiv.

Men det finns frågetecken för hur man ska organisera det hela. Västerhöjd har 500 studenter och Kavelbro 300 – hur alla deras anhöriga ska får plats, är en avgörande fråga.

– Vi tittar på olika lösningar, det handlar bland annat om hur scenen ska byggas, om vi kan utnyttja mer plats på parkeringen och så vidare.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.