18 feb 2015 08:33

18 feb 2015 09:02

Elever mobbade - ombud kräver åtgärder

Barn- och elevombudet, Beo, kräver att Skövde kommun vidtar åtgärder för att motverka kränkande behandling. Bakgrunden är att två elever har känt sig kränkta av andra elever och vuxna på sin skola. Anmälaren har till Beo också uppgett att barnen har blivit slagna av andra barn.

Anmälan till Barn- och elevombudet kom i oktober förra året. Där framgick att de två eleverna kände sig utsatta för kränkande behandling av andra elever men också vuxna på skolan i Skövde. En av eleverna ska nästan dagligen ha blivit slagen och sparkad på av andra elever, står det i anmälan. Den andra eleven ska, enligt uppgifter i anmälan, under flera år ha blivit utsatt för sparkar, knuffar och slag.

Eleven har också blivit kallad för glåpord. En lärare på skolan ska inte ha behandlat eleven bra, enligt vad som uppges i anmälan, och ska dessutom ha ställt orimligt höga krav på eleven

Krav på kommunen

Beo har nu beslutat att förelägga Skövde kommun att senast i maj vidta åtgärder så att skollagens krav på att motverka kränkande behandling uppfylls. Det handlar bland annat om att kommunen vid kännedom om att elev känner sig kränkt utreda omständigheterna kring detta.

Beo har funnit att kommunen har brustit i sina skyldigheter. ”Mot bakgrund av omständigheterna i ärendet samt att skolan vidtagit viss utredning och åtgärder bedömer dock Beo att det inte finns tillräckliga förutsättningar att framställa ett skadeståndsanspråk mot huvudmannen”, sägs i beslutet.

Anmälan till Barn- och elevombudet kom i oktober förra året. Där framgick att de två eleverna kände sig utsatta för kränkande behandling av andra elever men också vuxna på skolan i Skövde. En av eleverna ska nästan dagligen ha blivit slagen och sparkad på av andra elever, står det i anmälan. Den andra eleven ska, enligt uppgifter i anmälan, under flera år ha blivit utsatt för sparkar, knuffar och slag.

Eleven har också blivit kallad för glåpord. En lärare på skolan ska inte ha behandlat eleven bra, enligt vad som uppges i anmälan, och ska dessutom ha ställt orimligt höga krav på eleven

Krav på kommunen

Beo har nu beslutat att förelägga Skövde kommun att senast i maj vidta åtgärder så att skollagens krav på att motverka kränkande behandling uppfylls. Det handlar bland annat om att kommunen vid kännedom om att elev känner sig kränkt utreda omständigheterna kring detta.

Beo har funnit att kommunen har brustit i sina skyldigheter. ”Mot bakgrund av omständigheterna i ärendet samt att skolan vidtagit viss utredning och åtgärder bedömer dock Beo att det inte finns tillräckliga förutsättningar att framställa ett skadeståndsanspråk mot huvudmannen”, sägs i beslutet.