18 feb 2015 06:00

18 feb 2015 06:00

Fler bilar i trafik påverkar klimat och hälsa

Skövde växer och blir större – och det syns även i trafiken där trängseln ökar. På tio år har antalet fordon stigit med 14 procent till totalt 27 840 personbilar.

Faktum är att Skövdeborna äger fler fordon jämfört med rikssnittet, 52,5 bilar per 100 invånare mot 47 bilar per 100 invånare för hela landet. Enligt myndigheten Trafikanalys som tagit fram statistiken har biltätheten i Skövde kommun ökat med 3,5 bilar per 100 invånare sedan 2004.

Under samma tid har Skövdes befolkning ökat från 49 856 till 53 125 personer.

Barnfamiljer

I rena tal innebär de nya siffrorna att 3 381 fler bilar rullar på stadens vägar och gator jämfört med för tio år sedan (som ägs av en juridisk person). Och ännu fler lär det bli.

När Skövdes befolkning ökar är det främst barnfamiljer och vuxna människor i körkortsålder som flyttar hit.

– Sedan 2004 har andelen personer mellan 18 till 64 år och som inte är studerande ökat. Allra störst när det gäller inflyttning är gruppen mellan 20 till 49 år, säger Lennart Torstensson, planeringssekreterare på Skövde kommun.

Att fler Skövdebor äger och kör bil innebär inte bara en markant trafikökning och risk för köbildningar under rusningstrafik, utan också mer utsläpp. Detta trots att dagens nya bilar släpper ut betydligt mindre avgaser än förr i tiden.

– Den stora skillnaden i dag är att det rullar betydligt fler dieselbilar på våra vägar, som i och för sig släpper ut mindre koldioxid, men som i stället avger fler små partiklar som har effekt på vår folkhälsa, säger Sari Strömblad, miljöstrateg på Skövde kommun.

Fossila bränslen

92 procent av bilarna i Skövde går på bensin eller diesel. Endast 7,2 procent av Skövdebornas bilar drivs av fossilfria bränslen (E85, fordonsgas) och en procent är elbilar, el- eller laddhybrider. Det innebär att Skövde får svårt att nå det nationella miljömålet om en fossilfri fordonsflotta i Sverige år 2030.

Även i kommunen finns det miljömål och visioner om minskad användning av fossila bränslen, men det arbetet sker främst internt.

– Vi har kommit en bit på väg med fler elbilar och laddstationer både centralt (vid SLA-huset) och vid Gothia science park. Det finns även en del gasdriva fordon i vår flotta och stadsbussarna är ju numera gasdrivna, men vi har en bra bit kvar innan vi blir helt fossilfria, säger Sari Strömblad.

Av statistiken framgår också att totalt 2 678 bilar nyregistrerades i Skövde förra året, den högsta siffran på över tio år. Av dessa var 542 miljöbilar.

Faktum är att Skövdeborna äger fler fordon jämfört med rikssnittet, 52,5 bilar per 100 invånare mot 47 bilar per 100 invånare för hela landet. Enligt myndigheten Trafikanalys som tagit fram statistiken har biltätheten i Skövde kommun ökat med 3,5 bilar per 100 invånare sedan 2004.

Under samma tid har Skövdes befolkning ökat från 49 856 till 53 125 personer.

Barnfamiljer

I rena tal innebär de nya siffrorna att 3 381 fler bilar rullar på stadens vägar och gator jämfört med för tio år sedan (som ägs av en juridisk person). Och ännu fler lär det bli.

När Skövdes befolkning ökar är det främst barnfamiljer och vuxna människor i körkortsålder som flyttar hit.

– Sedan 2004 har andelen personer mellan 18 till 64 år och som inte är studerande ökat. Allra störst när det gäller inflyttning är gruppen mellan 20 till 49 år, säger Lennart Torstensson, planeringssekreterare på Skövde kommun.

Att fler Skövdebor äger och kör bil innebär inte bara en markant trafikökning och risk för köbildningar under rusningstrafik, utan också mer utsläpp. Detta trots att dagens nya bilar släpper ut betydligt mindre avgaser än förr i tiden.

– Den stora skillnaden i dag är att det rullar betydligt fler dieselbilar på våra vägar, som i och för sig släpper ut mindre koldioxid, men som i stället avger fler små partiklar som har effekt på vår folkhälsa, säger Sari Strömblad, miljöstrateg på Skövde kommun.

Fossila bränslen

92 procent av bilarna i Skövde går på bensin eller diesel. Endast 7,2 procent av Skövdebornas bilar drivs av fossilfria bränslen (E85, fordonsgas) och en procent är elbilar, el- eller laddhybrider. Det innebär att Skövde får svårt att nå det nationella miljömålet om en fossilfri fordonsflotta i Sverige år 2030.

Även i kommunen finns det miljömål och visioner om minskad användning av fossila bränslen, men det arbetet sker främst internt.

– Vi har kommit en bit på väg med fler elbilar och laddstationer både centralt (vid SLA-huset) och vid Gothia science park. Det finns även en del gasdriva fordon i vår flotta och stadsbussarna är ju numera gasdrivna, men vi har en bra bit kvar innan vi blir helt fossilfria, säger Sari Strömblad.

Av statistiken framgår också att totalt 2 678 bilar nyregistrerades i Skövde förra året, den högsta siffran på över tio år. Av dessa var 542 miljöbilar.