18 feb 2015 21:38

18 feb 2015 21:38

Upprörda föräldrar nekades besked

Med anledning av den senaste tidens diskussioner kring Käpplundaskolans platsbrist, sammankallade en grupp föräldrar till ett möte med politiker och tjänstemän i Skövde kommun för att få svar på sina frågor.

I ett brev som i december skickades ut till föräldrar boende i Ekängen, Ulveket och Hasselbacken, med barn födda 2009, skrev Gustaf Olsson, sektorschef för barn och utbildning, att trycket på skolorna inom tätorten kommer att öka och därmed beröra Käpplundaskolan inför kommande läsår. Därför kommer inte alla sexåringar att få plats på skolan.

Uteblivna svar

Med anledning av den senaste tidens diskussioner, arrangerades ett möte där föräldrarna krävde svar från politiker och tjänstemän.

Men några konkreta svar kunde inte ges.

En av mötets två huvudfrågor gällde platsbristen på Käpplundaskolan, då lösningen att flytta elever till Rydskolan inte ses som acceptabel.

Den andra frågan gällde kommunens vision med huvudfokus på skolan, och därmed framtida platsbrister på skolorna.

– Vi gör allt vi kan för att få plats med alla barn på Käpplundaskolan, men det är ett enormt pussel att lägga. Därför kan vi i dag inte ge ett exakt svar på vad som kommer att hända, säger Gustaf Olsson.

Anledningen till de uteblivna svaren, beror dels på att man i dagsläget inte vet hur många barn som har sökt till friskolan Raoul Wallenberg som startar på Norrmalm till hösten.

– När det gäller en långsiktig lösning, så hoppas jag att det har tagits ett politiskt beslut inför kommande år, kring huruvida upptagningsområdena till skolorna ska förändras eller inte, säger Gustaf Olsson.

– Planeringen är långsiktigt, trots att den kan upplevas som tillfällig, fram tills dess att två nya skolor ska öppnas 2018 och 2019, säger Paula Bäckman, (C), nytillträdd ordförande för barn- och utbildningsnämnden.

En återkommande fråga gällde hur urvalet kring vilka barn som kommer att väljas bort från Käpplundaskolan, och i stället få börja på Rydskolan. Men inte heller på den frågan lämnades något tydligt svar.

Missnöjet från föräldrarnas sida gick inte att ta miste på, och gång på gång påpekades det hur ”besvikna man är på Skövde kommun”.

– Det är bra att vi får ta del av föräldrarnas åsikter, och vi förstår att detta är en prioriterad fråga, säger Paula Bäckman.

– Vi ska sätta oss ner, politiker och tjänstemän, och diskutera detta för att se hur vi ska kunna lösa det på bästa sätt, säger Gustaf Olsson.

I ett brev som i december skickades ut till föräldrar boende i Ekängen, Ulveket och Hasselbacken, med barn födda 2009, skrev Gustaf Olsson, sektorschef för barn och utbildning, att trycket på skolorna inom tätorten kommer att öka och därmed beröra Käpplundaskolan inför kommande läsår. Därför kommer inte alla sexåringar att få plats på skolan.

Uteblivna svar

Med anledning av den senaste tidens diskussioner, arrangerades ett möte där föräldrarna krävde svar från politiker och tjänstemän.

Men några konkreta svar kunde inte ges.

En av mötets två huvudfrågor gällde platsbristen på Käpplundaskolan, då lösningen att flytta elever till Rydskolan inte ses som acceptabel.

Den andra frågan gällde kommunens vision med huvudfokus på skolan, och därmed framtida platsbrister på skolorna.

– Vi gör allt vi kan för att få plats med alla barn på Käpplundaskolan, men det är ett enormt pussel att lägga. Därför kan vi i dag inte ge ett exakt svar på vad som kommer att hända, säger Gustaf Olsson.

Anledningen till de uteblivna svaren, beror dels på att man i dagsläget inte vet hur många barn som har sökt till friskolan Raoul Wallenberg som startar på Norrmalm till hösten.

– När det gäller en långsiktig lösning, så hoppas jag att det har tagits ett politiskt beslut inför kommande år, kring huruvida upptagningsområdena till skolorna ska förändras eller inte, säger Gustaf Olsson.

– Planeringen är långsiktigt, trots att den kan upplevas som tillfällig, fram tills dess att två nya skolor ska öppnas 2018 och 2019, säger Paula Bäckman, (C), nytillträdd ordförande för barn- och utbildningsnämnden.

En återkommande fråga gällde hur urvalet kring vilka barn som kommer att väljas bort från Käpplundaskolan, och i stället få börja på Rydskolan. Men inte heller på den frågan lämnades något tydligt svar.

Missnöjet från föräldrarnas sida gick inte att ta miste på, och gång på gång påpekades det hur ”besvikna man är på Skövde kommun”.

– Det är bra att vi får ta del av föräldrarnas åsikter, och vi förstår att detta är en prioriterad fråga, säger Paula Bäckman.

– Vi ska sätta oss ner, politiker och tjänstemän, och diskutera detta för att se hur vi ska kunna lösa det på bästa sätt, säger Gustaf Olsson.