19 feb 2015 11:32

19 feb 2015 11:32

Döms för dödsolycka

En person avled efter att ha blivit påkörd på ett övergångsställe på Hjovägen i Skövde för drygt ett år sedan. På torsdagen dömdes bilföraren till villkorlig dom och böter för vållande till annans död.

Bilföraren körde på Hjovägen på väg ut ur Skövde tidigt en mörk novembermorgon 2013. I korsningen vid Hasslumsvägen finns ett övergångsställe. En person gick på eller i nära anslutning till övergångsstället. Personen blev då påkörd och fick allvarliga skador och avled.

Åklagaren ansåg att bilföraren hade varit ouppmärksam på trafiksituationen och inte heller anpassat hastigheten och åtalade honom misstänkt för vållande till annans död.

Rättegången mot mannen hölls i Skaraborgs tingsrätt i Skövde för en vecka sedan. På torsdagsförmiddagen meddelande tingsrätten dom.

Mannen döms för vållande till annans död. Tingsrätten konstaterar i domskälen att vållande till annans död endast har fängelse i straffskalan. Men eftersom bilföraren lever under ordnade förhållanden och eftersom tingsrätten inte ser någon anledning att tro att han kommer att begå nya brott, döms han till villkorlig dom och 60 dagsböter.

Bilföraren körde på Hjovägen på väg ut ur Skövde tidigt en mörk novembermorgon 2013. I korsningen vid Hasslumsvägen finns ett övergångsställe. En person gick på eller i nära anslutning till övergångsstället. Personen blev då påkörd och fick allvarliga skador och avled.

Åklagaren ansåg att bilföraren hade varit ouppmärksam på trafiksituationen och inte heller anpassat hastigheten och åtalade honom misstänkt för vållande till annans död.

Rättegången mot mannen hölls i Skaraborgs tingsrätt i Skövde för en vecka sedan. På torsdagsförmiddagen meddelande tingsrätten dom.

Mannen döms för vållande till annans död. Tingsrätten konstaterar i domskälen att vållande till annans död endast har fängelse i straffskalan. Men eftersom bilföraren lever under ordnade förhållanden och eftersom tingsrätten inte ser någon anledning att tro att han kommer att begå nya brott, döms han till villkorlig dom och 60 dagsböter.