19 feb 2015 08:12

19 feb 2015 08:12

"Vi behöver få upp farten"

SKÖVDE: Undersökning av fastighetsföretagarklimatet

Skövdes fastighetsägare tycker att staden är lönsam att investera i samt att kontakten men kommunens tjänstemän har förbättrats. Samtidigt anser få att samarbetet med politikerna fungerar bra. Detta framgår i en ny undersökning.

Sedan sex år tillbaka genomför intresseorganisationen Fastighetsägarna en undersökning om fastighetsägarklimatet i Skövde. Det som lyfts fram som mest positivt är att företagarna anser att näringslivsklimatet är gynnsamt, att de kommunala avgifterna anses rimliga och att kontakterna med tjänstemännen upplevs ha blivit bättre.

Hitta struktur

Samarbetet med politikerna får fortsatt lågt betyg. Bara runt 30 procentenheter anser att samarbetet fungerar bra.

– Vi kommunalråd är ute väldigt mycket, är tillgängliga och träffar representanter. Jag tror dock vi måste hitta en bättre struktur där även de förtroendevalda i nämnderna kan blir mer tillgängliga och därmed öka medborgardialogen, säger kommunalrådet Katarina Jonsson (M).

– Vi får se vad vi kan hitta för lösning. Man ska ju tänka på att många av de som sitter i nämnderna är fritidspolitiker och har begränsat med tid, säger kommunalrådet Marie Ekman (S).

Flertalet av fastighetsägarna är fortfarande missnöjda med hantering av plan- och byggärenden samt handläggningstiderna.

– Vi behöver få upp farten, få till en förändring och därmed få ännu kortare hantering av våra byggärenden. I nuläget ingår det inte heller i översiktsplanen hur Skövdes centrum ska kunna förtätas, något som vi anser är negativt, säger Mattias Peterson, näringspolitiskt ansvarig för Fastighetsägarna.

Nya sorteringskrav

De fastighetsföretagare som anser att kommunens krav på sophanteringen är rimliga har sjunkit med sju procentenheter sedan 2013.

– Det handlar mycket om att hyresvärdarna har fått på sitt ansvar att gästerna ska sköta sin sortering med matavfall men det har även varit problem kärstorlekar, säger Mattias Peterson.

Kommunalrådet Leif Walterum (C) var noga med poängtera att de nya kraven på sophantering har slagits fast på nationell nivå.

– Här gäller det inte att försöka backa bandet och ta bort sorteringen av matavfall. Det handlar om att sitta ned tillsammans och hitta bra logistiska lösningar, konstaterar Walterum.

Sedan sex år tillbaka genomför intresseorganisationen Fastighetsägarna en undersökning om fastighetsägarklimatet i Skövde. Det som lyfts fram som mest positivt är att företagarna anser att näringslivsklimatet är gynnsamt, att de kommunala avgifterna anses rimliga och att kontakterna med tjänstemännen upplevs ha blivit bättre.

Hitta struktur

Samarbetet med politikerna får fortsatt lågt betyg. Bara runt 30 procentenheter anser att samarbetet fungerar bra.

– Vi kommunalråd är ute väldigt mycket, är tillgängliga och träffar representanter. Jag tror dock vi måste hitta en bättre struktur där även de förtroendevalda i nämnderna kan blir mer tillgängliga och därmed öka medborgardialogen, säger kommunalrådet Katarina Jonsson (M).

– Vi får se vad vi kan hitta för lösning. Man ska ju tänka på att många av de som sitter i nämnderna är fritidspolitiker och har begränsat med tid, säger kommunalrådet Marie Ekman (S).

Flertalet av fastighetsägarna är fortfarande missnöjda med hantering av plan- och byggärenden samt handläggningstiderna.

– Vi behöver få upp farten, få till en förändring och därmed få ännu kortare hantering av våra byggärenden. I nuläget ingår det inte heller i översiktsplanen hur Skövdes centrum ska kunna förtätas, något som vi anser är negativt, säger Mattias Peterson, näringspolitiskt ansvarig för Fastighetsägarna.

Nya sorteringskrav

De fastighetsföretagare som anser att kommunens krav på sophanteringen är rimliga har sjunkit med sju procentenheter sedan 2013.

– Det handlar mycket om att hyresvärdarna har fått på sitt ansvar att gästerna ska sköta sin sortering med matavfall men det har även varit problem kärstorlekar, säger Mattias Peterson.

Kommunalrådet Leif Walterum (C) var noga med poängtera att de nya kraven på sophantering har slagits fast på nationell nivå.

– Här gäller det inte att försöka backa bandet och ta bort sorteringen av matavfall. Det handlar om att sitta ned tillsammans och hitta bra logistiska lösningar, konstaterar Walterum.