19 feb 2015 05:00

19 feb 2015 05:00

Volvo hetaste gymnasieskolan

VAL. Teknik, Vård/omsorg och Volvo är hetast i niornas val till gymnasiet.

– Skövde är fortsatt attraktiv som studieort, säger Hillevi Larsson,gymnasiesamordnare på Utbildning Skaraborg.

De preliminära resultaten av valet till gymnasiet visar att Gymnasium Skövdes programutbud är populärt bland niondeklassarna.

Västerhöjd och Kavelbro är tillsammans med friskolan Volvogymnasiet de enda skolorna i Skaraborg som har fler förstahandsval än det totala antalet utbildningsplatser.

Högt söktryck

– Trenden är att Skövde fortsätter att stärka sin ställning och lockar många elever utifrån, särskilt till de högskoleförberedande programmen. Vi ser samma sak även i Lidköping och Mariestad, att deras utbildningar har högre söktryck än motsvarande program på mindre orter, säger Hillevi Larsson, gymnasiesamordnare på Utbildning Skaraborg (tidigare Gymnasium Skaraborg).

Bland de kommunala programmen tillhör Teknik och Vård och omsorg några av de mest populära med fler förstahandsval än antal platser. Dit hör även Bygg- och anläggning vid Kavelbro, trots att samma program på andra orter tappar.

Även många estetiska program – undantaget inriktning musik – samt El och energi har det tufft.

College-effekt

– Det är stor brist på elektriker ute i arbetslivet men El och energiprogrammet har ändå svårt att locka tillräckligt med elever i Skaraborg. När det gäller Teknik och Vård och omsorg har de jobbat mycket med collegeinriktning för att stärka banden till arbetsmarknaden och det har fått positiv effekt nu, säger Hillevi Larsson.

I Skövde sticker annars friskolan Volvogymnasiet ut med 83 förstahandsval till 48 platser till det industritekniska programmet. Av dem är 74 elever hemmahörande i andra kommuner, varav 23 från Tibro.

Uppåt för friskolor

Överhuvudtaget verkar friskolorna ha repat sig efter flera års nedgång.

– Särskilt efter förra året då det var stort fokus på friskolornas ekonomi i media. Sedan har kommunerna i högre grad varit snabbare med att anpassa antalet platser efter söktrycket till respektive program än friskolorna som ofta har fler lediga platser över, säger Hillevi Larsson som även tycker sig skönja en ny trend inom Gymnasiesärskolan.

– Där har elever för första gången sökt sig till andra orter än sin egen kommun, säger hon.

Av 58 sökanden har 25 valt Skövde som studieort.

De preliminära resultaten av valet till gymnasiet visar att Gymnasium Skövdes programutbud är populärt bland niondeklassarna.

Västerhöjd och Kavelbro är tillsammans med friskolan Volvogymnasiet de enda skolorna i Skaraborg som har fler förstahandsval än det totala antalet utbildningsplatser.

Högt söktryck

– Trenden är att Skövde fortsätter att stärka sin ställning och lockar många elever utifrån, särskilt till de högskoleförberedande programmen. Vi ser samma sak även i Lidköping och Mariestad, att deras utbildningar har högre söktryck än motsvarande program på mindre orter, säger Hillevi Larsson, gymnasiesamordnare på Utbildning Skaraborg (tidigare Gymnasium Skaraborg).

Bland de kommunala programmen tillhör Teknik och Vård och omsorg några av de mest populära med fler förstahandsval än antal platser. Dit hör även Bygg- och anläggning vid Kavelbro, trots att samma program på andra orter tappar.

Även många estetiska program – undantaget inriktning musik – samt El och energi har det tufft.

College-effekt

– Det är stor brist på elektriker ute i arbetslivet men El och energiprogrammet har ändå svårt att locka tillräckligt med elever i Skaraborg. När det gäller Teknik och Vård och omsorg har de jobbat mycket med collegeinriktning för att stärka banden till arbetsmarknaden och det har fått positiv effekt nu, säger Hillevi Larsson.

I Skövde sticker annars friskolan Volvogymnasiet ut med 83 förstahandsval till 48 platser till det industritekniska programmet. Av dem är 74 elever hemmahörande i andra kommuner, varav 23 från Tibro.

Uppåt för friskolor

Överhuvudtaget verkar friskolorna ha repat sig efter flera års nedgång.

– Särskilt efter förra året då det var stort fokus på friskolornas ekonomi i media. Sedan har kommunerna i högre grad varit snabbare med att anpassa antalet platser efter söktrycket till respektive program än friskolorna som ofta har fler lediga platser över, säger Hillevi Larsson som även tycker sig skönja en ny trend inom Gymnasiesärskolan.

– Där har elever för första gången sökt sig till andra orter än sin egen kommun, säger hon.

Av 58 sökanden har 25 valt Skövde som studieort.