20 feb 2015 07:00

20 feb 2015 07:47

50 år sedan den stora tågolyckan i Skultorp

Lördagen den 20 februari 1965 körde ett snälltåg från Göteborg in i ett stillastående tåg i Skultorp. Två trävagnar förstördes helt då den ena mer eller mindre pressades in i den andra.

Tio personer dog och ett 50-tal skadades i den fruktansvärda olyckan som är en av de allvarligaste tågolyckor som har inträffat i Sverige.

SLA har intervjuat tre personer som var med när det hände, och även gått igenom den omfattande utredningen som följde på olyckan.

*

* Svårt skadad såg Dennie förödelsen i vagnen 

* Ove irrade omkring i Skultorp (TV)

* Tragedin gav ringar på vattnet

* Förstod att en kollision var oundviklig 

* Listor över skadade lämnar frågor

 

Lördagen den 20 februari 1965 körde ett snälltåg från Göteborg in i ett stillastående tåg i Skultorp. Två trävagnar förstördes helt då den ena mer eller mindre pressades in i den andra.

Tio personer dog och ett 50-tal skadades i den fruktansvärda olyckan som är en av de allvarligaste tågolyckor som har inträffat i Sverige.

SLA har intervjuat tre personer som var med när det hände, och även gått igenom den omfattande utredningen som följde på olyckan.

*

* Svårt skadad såg Dennie förödelsen i vagnen 

* Ove irrade omkring i Skultorp (TV)

* Tragedin gav ringar på vattnet

* Förstod att en kollision var oundviklig 

* Listor över skadade lämnar frågor