20 feb 2015 12:42

20 feb 2015 12:42

Förseningar på Västra stambanan

Det är just nu förseningar på Västra stambanan på grund av ett kontaktledningsfel.

Förseningarna gäller främst på sträckan mellan Sävenäs och Partille, men även västtåg och fjärrtåg norrut blir försenade. Trafiken beräknas flyta normalt till rusningstrafiken kommer igång.

För mer information kontakta tågbolaget som du ska resa med.

Förseningarna gäller främst på sträckan mellan Sävenäs och Partille, men även västtåg och fjärrtåg norrut blir försenade. Trafiken beräknas flyta normalt till rusningstrafiken kommer igång.

För mer information kontakta tågbolaget som du ska resa med.