20 feb 2015 11:35

20 feb 2015 12:29

Frias från våldtäkt av sovande kvinna

En sovande kvinna utsattes för ett sexuellt övergrepp av en man. Men mannen som åtalades misstänkt för våldtäkt frias av Skaraborgs tingsrätt. Mannen hävdade att han handlat i sömnen – något som tingsrätten säger inte är helt osannolikt.

Det var tidigare i januari i år som mannen, hemmahörande i Hjo, skulle ha utsatt den sovande kvinnan för ett sexuellt övergrepp. Åklagaren åtalade mannen misstänkt för våldtäkt och hävdade att han utnyttjat kvinnan då hon på grund av sömn har varit i en särskilt utsatt situation. Mannen själv har hela tiden förnekat brott och har hävdat att han saknat uppsåt. Han har i stället sagt att han har handlat i sömnen.

Vid rättegången mot mannen för en vecka sedan hördes en professor angående somnambulism, varianten sexsomni och om mannen faktiskt kan ha utfört den sexuella gärningen i ett sexsomnistikst tillstånd.

I domen från Skaraborgs tingsrätt på fredagen konstateras att mannen har utnyttjat kvinnan som på grund av sömn befunnit sig i en särskilt utsatt situation.

Men även om professorn under rättegången bedömde sannolikheten som låg för att mannen skulle begått övergreppet i sömnen som låg, så anser domstolen att det inte är helt osannolikt att han handlat i sömnen, omständigheterna i övrigt utesluter heller inte detta, säger tingsrätten.

”Det i förening med att XX:s uppgifter om tidigare beteenden under sömnen inte är motbevisade innebär, enligt tingsrättens bedömning, att XX:s uppgifter om att han saknat uppsåt inte kan lämnas utan avseende. Det är då heller inte styrkt att XX haft uppsåt att utnyttja att målsäganden sovit”.

Åtalet mot mannen ogillas därför.

Det var tidigare i januari i år som mannen, hemmahörande i Hjo, skulle ha utsatt den sovande kvinnan för ett sexuellt övergrepp. Åklagaren åtalade mannen misstänkt för våldtäkt och hävdade att han utnyttjat kvinnan då hon på grund av sömn har varit i en särskilt utsatt situation. Mannen själv har hela tiden förnekat brott och har hävdat att han saknat uppsåt. Han har i stället sagt att han har handlat i sömnen.

Vid rättegången mot mannen för en vecka sedan hördes en professor angående somnambulism, varianten sexsomni och om mannen faktiskt kan ha utfört den sexuella gärningen i ett sexsomnistikst tillstånd.

I domen från Skaraborgs tingsrätt på fredagen konstateras att mannen har utnyttjat kvinnan som på grund av sömn befunnit sig i en särskilt utsatt situation.

Men även om professorn under rättegången bedömde sannolikheten som låg för att mannen skulle begått övergreppet i sömnen som låg, så anser domstolen att det inte är helt osannolikt att han handlat i sömnen, omständigheterna i övrigt utesluter heller inte detta, säger tingsrätten.

”Det i förening med att XX:s uppgifter om tidigare beteenden under sömnen inte är motbevisade innebär, enligt tingsrättens bedömning, att XX:s uppgifter om att han saknat uppsåt inte kan lämnas utan avseende. Det är då heller inte styrkt att XX haft uppsåt att utnyttja att målsäganden sovit”.

Åtalet mot mannen ogillas därför.