20 feb 2015 07:00

20 feb 2015 07:00

Listor över skadade lämnar frågor

TÅGOLYCKAN: Olika uppgifter om antalet skadade

På många ställen finns uppgifter om att tio dog och 38 skadades i olyckan.

Men vid en närmare titt i arkiven verkar inte antalet skadade stämma.

I bland annat tidningsartiklar och riksdagsprotokoll står det att tio personer omkom i tågolyckan i Skultorp, och att 38, eller ett 30-tal, skadades.

Att tio förolyckades är helt säkerställt, men när det gäller listor över skadade stå stämmer de inte riktigt överens.

I den första listan som skrevs nämns 50 skadade, och enligt ett annat dokument i utredningen ska ett 30-tal av dessa ha skadats i det tåg som blev påkört, och ett 20-tal i det tåg som körde på.

Nästa lista skrevs senare och där finns de personer med som på grund av olyckan varit arbetsoförmögna under minst 14 dagar. Där finns 38 namn med, varav en person som skadades i räddningsarbetet.

Det luriga är att flera av de 38 namnen inte finns med på den första listan som upprättades. Möjligen kan några tåganställda ha chockats, av den anledningen inte kunnat jobba, och att det har visat sig först senare.

Men det är 18 personer som finns på lista nummer två som inte finns på lista nummer ett.

Med tanke på antalet så är det den andra listan som för eftervärlden blev den officiella. Frågan kvarstår varför namnen på de olika listorna skiljer sig så mycket åt.

I bland annat tidningsartiklar och riksdagsprotokoll står det att tio personer omkom i tågolyckan i Skultorp, och att 38, eller ett 30-tal, skadades.

Att tio förolyckades är helt säkerställt, men när det gäller listor över skadade stå stämmer de inte riktigt överens.

I den första listan som skrevs nämns 50 skadade, och enligt ett annat dokument i utredningen ska ett 30-tal av dessa ha skadats i det tåg som blev påkört, och ett 20-tal i det tåg som körde på.

Nästa lista skrevs senare och där finns de personer med som på grund av olyckan varit arbetsoförmögna under minst 14 dagar. Där finns 38 namn med, varav en person som skadades i räddningsarbetet.

Det luriga är att flera av de 38 namnen inte finns med på den första listan som upprättades. Möjligen kan några tåganställda ha chockats, av den anledningen inte kunnat jobba, och att det har visat sig först senare.

Men det är 18 personer som finns på lista nummer två som inte finns på lista nummer ett.

Med tanke på antalet så är det den andra listan som för eftervärlden blev den officiella. Frågan kvarstår varför namnen på de olika listorna skiljer sig så mycket åt.