21 feb 2015 09:00

21 feb 2015 09:00

Sista striden om parken

På måndag väntas kommunfullmäktige i Skövde besluta om att släppa fram bostäder i Tingshusparken.

Motståndarna hoppas in i det sista på att politikerna ändrar sig.

– Jag tror att politikerna vet för lite, men är rädd att partipiskan kommer att vina, säger Claes-Göran Uvesten.

Bott länge

SLA träffar honom och de övriga i ”motståndsgruppen” i parken på onsdagsförmiddagen. Det blåser kallt i luften, men dussinet personer finns på plats. Alla bor i kvarteret Saturnus (andra sidan Storgatan) eller i bostadsrättsföreningen Rönnen.

De flesta har bott i kvarteret i 20, 30 eller 40 år och starkt kritiska till förslaget om att ta ner träden och bygga bostäder i stället. Det kommer försämra utsikt och solbelysning menar flera.

Förre stadsbyggnadschefen Rikard Hagerborg finns i gruppen och är en av de skarpaste kritikerna.

– Det här var aldrig aktuellt under min tid och fullmäktige är på väg att öppna upp för en hemsk utveckling. Parken är viktig för oss som bor här, men här man skapar en koloss och det är en förtätning som kommer att förstöra stadsbilden helt.

Vilseledande

Han menar att det finns vilseledande uppgifter i den nya detaljplan som beslutet gäller och pekar på att länsstyrelsen i sitt yttrande ´säger att kommunen inte motiverat varför man går ifrån skyddet för parken.

Debatten om planerna för parken (se faktaruta nedan) har pågått sedan 2013. Främsta argumentet för de tjänstemän och politiker som säger ja är behovet av bostäder.

– 20 nya lägenheter räddar ingen bostadsbrist. Tingshusparken riskerar bli först, men man pratar redan om att använda Stadshusparken och Garpaparken, säger Lennart Nordqvist.

Kommer överklaga

Även om fullmäktige tar ett slutligt beslut på måndag verkar det troligt att striden fortsätter i högre instanser.

– Planen kommer att överklagas, säger Rikard Hagerborg.

Flera i gruppen nickar instämmande.

Förslaget innebär att cirka 32 nya lägenheter skapas. Det nya huskroppen blir fem våningar hög och ett underjordiskt garage kommer att byggas för att klara parkeringsbehovet.

– Jag tror att politikerna vet för lite, men är rädd att partipiskan kommer att vina, säger Claes-Göran Uvesten.

Bott länge

SLA träffar honom och de övriga i ”motståndsgruppen” i parken på onsdagsförmiddagen. Det blåser kallt i luften, men dussinet personer finns på plats. Alla bor i kvarteret Saturnus (andra sidan Storgatan) eller i bostadsrättsföreningen Rönnen.

De flesta har bott i kvarteret i 20, 30 eller 40 år och starkt kritiska till förslaget om att ta ner träden och bygga bostäder i stället. Det kommer försämra utsikt och solbelysning menar flera.

Förre stadsbyggnadschefen Rikard Hagerborg finns i gruppen och är en av de skarpaste kritikerna.

– Det här var aldrig aktuellt under min tid och fullmäktige är på väg att öppna upp för en hemsk utveckling. Parken är viktig för oss som bor här, men här man skapar en koloss och det är en förtätning som kommer att förstöra stadsbilden helt.

Vilseledande

Han menar att det finns vilseledande uppgifter i den nya detaljplan som beslutet gäller och pekar på att länsstyrelsen i sitt yttrande ´säger att kommunen inte motiverat varför man går ifrån skyddet för parken.

Debatten om planerna för parken (se faktaruta nedan) har pågått sedan 2013. Främsta argumentet för de tjänstemän och politiker som säger ja är behovet av bostäder.

– 20 nya lägenheter räddar ingen bostadsbrist. Tingshusparken riskerar bli först, men man pratar redan om att använda Stadshusparken och Garpaparken, säger Lennart Nordqvist.

Kommer överklaga

Även om fullmäktige tar ett slutligt beslut på måndag verkar det troligt att striden fortsätter i högre instanser.

– Planen kommer att överklagas, säger Rikard Hagerborg.

Flera i gruppen nickar instämmande.

Förslaget innebär att cirka 32 nya lägenheter skapas. Det nya huskroppen blir fem våningar hög och ett underjordiskt garage kommer att byggas för att klara parkeringsbehovet.

Fakta: Två år sedan bostadsplanerna presenterades

Februari 2013: Fastighetsägaren Arne Lorentzon berättar att han köpt den förra tingshusbyggnaden. För SLA presenterar han ett projekt där han vill riva tegelhuset och bygga två nya punkthus.

Februari 2013: Tingshusbyggnaden skyddas av en bevarandeplan och byggnadsnämndens ordförande Orvar Eriksson tvekar inför de föreslagna punkthusen.

Våren 2013: Debatten rasar på SLA insändarsidor. På ena sidan grannar och tingshusbeskyddare, på den andra de som stöttar Lorentzons idé som visionär.

Mars 2013: Står klart att tingshusbyggnaden inte får rivas, men byggnadsnämnden öppnar upp för en ombyggnad till tolv lägenheter.

Augusti 2013: Ny vändning. Nu öppnar kommunen för att bebygga tingshusparken med fem våningshus. Parken har inte samma höga bevarandeskydd som byggnaderna.

Hösten 2014: En ny detaljplan arbetas fram.

December 2014: En oenig byggnadsnämnd säger ja till planen, men skickar den vidare upp till kommunfullmäktige för beslut. FP och MP säger nej och M:s ledamot avstår.

Februari 2015: Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att säga ja. Nu är det endast Miljöpartiet som är motståndare.

23 februari: Detaljplanen tas upp i fullmäktige för beslut på måndag.

Källa: