21 feb 2015 06:00

21 feb 2015 06:00

Trafikkaos utanför skola

NYHETER: Bilar parkeras där skolbussarna ska hämta

Det är förbjudet att stanna vid Käpplundaskolan vissa tidpunkter – men det struntar en del bilförare i och det blir kaos när skolbussarna kommer. Nu ser kommunen över den farliga trafiksituationen.

Mellan åtta och nio på morgonen och ett och två på eftermiddagen gäller stannandeförbud vid parkeringsfickan utanför Käpplundaskolan. En skylt visar tydligt vilka regler som gäller. Förbudet finns där för att skolbussarna ska kunna stanna på ett säkert sätt och släppa av och hämta skolbarn.

Farligt för barnen

– Men nästan dagligen har en lång rad av bilar parkerat där vi ska stå. Vi tutar och försöker få dem att flytta på sig, men inte ens det hjälper, säger Mikael Hellberg, Hellbergs buss.

– När bilarna blir ”instängda” av bussarna – vi tvingas ju stanna på gatan – har det hänt flera gånger att bilisterna kör på trottoaren och över gräset för att komma loss. Detta samtidigt som vi lastar på barnen.

Mikael Hellberg är inte alls nöjd med trafiksituationen.

– Det värsta är ju att det faktiskt är barnens föräldrar som orsakar denna situation för barnen. Vi har vid ett flertal tillfällen kontaktat både skolan, kommunen och polisen. Det är ju vi som blir ansvariga om något händer.

Han säger också att föräldrar som parkerat på andra sidan gatan ofta väljer att korsa gatan mellan bilar och bussar i stället för att använda övergångsstället.

Översyn inledd

Kommunen har på senare tid fått ett flertal synpunkter om trafiksituationen och har nu också inlett en översyn.

– Genom åren är det just Käpplundaskolan vi fått mest synpunkter om, men nu har det hela accelererat, säger Björn Berle, trafikingenjör på Skövde kommun.

I dagarna har Berle haft ett möte gällande detta med gatuingenjören och fastighetsförvaltaren.

– Vi ska se om det finns några fysiska lösningar, som att förlänga parkeringsfickan exempelvis.

Risk för böter

Men sedan en tid tillbaka har kommunens p-vakter också intensifierat arbetet utanför skolan.

– De har instruktioner om att vara där ofta för att observera hur det ser ut vid de aktuella tidpunkterna.

Men enligt Berle har det hittills varit svårt för dem att bötfälla syndarna.

– Bilarna hinner ofta åka iväg innan p-lappen är färdigskriven, för att den ska gälla måste de ju först sätta den på bilrutan.

Mellan åtta och nio på morgonen och ett och två på eftermiddagen gäller stannandeförbud vid parkeringsfickan utanför Käpplundaskolan. En skylt visar tydligt vilka regler som gäller. Förbudet finns där för att skolbussarna ska kunna stanna på ett säkert sätt och släppa av och hämta skolbarn.

Farligt för barnen

– Men nästan dagligen har en lång rad av bilar parkerat där vi ska stå. Vi tutar och försöker få dem att flytta på sig, men inte ens det hjälper, säger Mikael Hellberg, Hellbergs buss.

– När bilarna blir ”instängda” av bussarna – vi tvingas ju stanna på gatan – har det hänt flera gånger att bilisterna kör på trottoaren och över gräset för att komma loss. Detta samtidigt som vi lastar på barnen.

Mikael Hellberg är inte alls nöjd med trafiksituationen.

– Det värsta är ju att det faktiskt är barnens föräldrar som orsakar denna situation för barnen. Vi har vid ett flertal tillfällen kontaktat både skolan, kommunen och polisen. Det är ju vi som blir ansvariga om något händer.

Han säger också att föräldrar som parkerat på andra sidan gatan ofta väljer att korsa gatan mellan bilar och bussar i stället för att använda övergångsstället.

Översyn inledd

Kommunen har på senare tid fått ett flertal synpunkter om trafiksituationen och har nu också inlett en översyn.

– Genom åren är det just Käpplundaskolan vi fått mest synpunkter om, men nu har det hela accelererat, säger Björn Berle, trafikingenjör på Skövde kommun.

I dagarna har Berle haft ett möte gällande detta med gatuingenjören och fastighetsförvaltaren.

– Vi ska se om det finns några fysiska lösningar, som att förlänga parkeringsfickan exempelvis.

Risk för böter

Men sedan en tid tillbaka har kommunens p-vakter också intensifierat arbetet utanför skolan.

– De har instruktioner om att vara där ofta för att observera hur det ser ut vid de aktuella tidpunkterna.

Men enligt Berle har det hittills varit svårt för dem att bötfälla syndarna.

– Bilarna hinner ofta åka iväg innan p-lappen är färdigskriven, för att den ska gälla måste de ju först sätta den på bilrutan.