24 feb 2015 12:56

24 feb 2015 12:56

Cementa vill mäta grundvatten med rör

VÅMB

Cementa vill mäta grundvattennivåerna med rör som borras ned i jorden. Kontrollpunkterna ligger inom Natura 2000-området vis Klasborgs ängar och företaget söker nu om tillstånd hos Miljösamverkan östra Skaraborg.

Cementa skriver att under arbetet med den utökade täktverksamheten har behovet ett utökat antal kontrollpunkter identifierats.

”Mätningar av grundvattennivåer och vattenstånd inne i Natura 2000-området är av intresse för samtliga inblandade parter, eftersom frågan har varit central under den pågående juridiska processen” skriver bolaget.

Eftersom borrningsarbetet kommer att utföras inom Natura 2000 gäller yttersta försiktighet skriver Cementa.

Cementa vill mäta grundvattennivåerna med rör som borras ned i jorden. Kontrollpunkterna ligger inom Natura 2000-området vis Klasborgs ängar och företaget söker nu om tillstånd hos Miljösamverkan östra Skaraborg.

Cementa skriver att under arbetet med den utökade täktverksamheten har behovet ett utökat antal kontrollpunkter identifierats.

”Mätningar av grundvattennivåer och vattenstånd inne i Natura 2000-området är av intresse för samtliga inblandade parter, eftersom frågan har varit central under den pågående juridiska processen” skriver bolaget.

Eftersom borrningsarbetet kommer att utföras inom Natura 2000 gäller yttersta försiktighet skriver Cementa.