24 feb 2015 05:00

24 feb 2015 06:51

Jätteprojektet är igång

Ekologisk profil på unikt bostadsområde

Skövdebostäders största och dyraste bostadsprojekt har påbörjats i Aspö. Träd och sly har tagits bort och nu pågår markarbeten.

– I april tar grundläggningsarbetet vid, säger Sebastian Karlström, Skövdebostäder.

Sedan ett par veckor tillbaka är det tydligt redan när man passerar på Vadsbovägen att det är febril aktivitet vid Aspö. Norr om infartsvägen och fram till det gamla sjukhemmet ska etapp ett och två växa fram – sex punkthus på sex till åtta våningar.

– I vecka sju började Peab-anläggning med markförberedelser i området. De har tagit ner en hel del träd och sly och arbetar nu med terrasseringar och bearbetar markytan. Det handlar bland annat om att skava av matjordslagret och justera nivåer, säger Sebastian Karlström, byggprojektledare Skövdebostäder.

Husstommar i höst

Arbeten med anslutningspunkter för vatten och avlopp pågår också.

– Om några veckor fortsätter Peab-bygg med grundläggningsarbeten för att sedan gjuta grunderna. I höst ska husstommarna komma på plats. Vi vill ha täta hus innan vintern.

Skövdebostäder har fått tillstånd av länsstyrelsen att ta ner fem alléträd som omfattades av biotopskydd. Men nu visar det sig att det kanske räcker med två.

– Ett har tagits bort i huvudallén och ytterligare något ska bort i allén mot gamla sjukhemmet för den räddningsväg som måste finnas, men kanske behöver vi inte ta ner fler.

Unikt område

Aspö ska när det är helt klart innehålla drygt 240 lägenheter. Byggprojektet som har en genomgående ekologisk profil kostar över 400 miljoner kronor. Området betecknas i flera avseenden som unikt, inte minst med tanke på att det kommer att miljöcertifieras med Svanen, Miljöbyggnad Guld och passivhusstandard Feby 12.

– Det är nog inget annat byggprojekt i landet som är i närheten av det.

Sedan ett par veckor tillbaka är det tydligt redan när man passerar på Vadsbovägen att det är febril aktivitet vid Aspö. Norr om infartsvägen och fram till det gamla sjukhemmet ska etapp ett och två växa fram – sex punkthus på sex till åtta våningar.

– I vecka sju började Peab-anläggning med markförberedelser i området. De har tagit ner en hel del träd och sly och arbetar nu med terrasseringar och bearbetar markytan. Det handlar bland annat om att skava av matjordslagret och justera nivåer, säger Sebastian Karlström, byggprojektledare Skövdebostäder.

Husstommar i höst

Arbeten med anslutningspunkter för vatten och avlopp pågår också.

– Om några veckor fortsätter Peab-bygg med grundläggningsarbeten för att sedan gjuta grunderna. I höst ska husstommarna komma på plats. Vi vill ha täta hus innan vintern.

Skövdebostäder har fått tillstånd av länsstyrelsen att ta ner fem alléträd som omfattades av biotopskydd. Men nu visar det sig att det kanske räcker med två.

– Ett har tagits bort i huvudallén och ytterligare något ska bort i allén mot gamla sjukhemmet för den räddningsväg som måste finnas, men kanske behöver vi inte ta ner fler.

Unikt område

Aspö ska när det är helt klart innehålla drygt 240 lägenheter. Byggprojektet som har en genomgående ekologisk profil kostar över 400 miljoner kronor. Området betecknas i flera avseenden som unikt, inte minst med tanke på att det kommer att miljöcertifieras med Svanen, Miljöbyggnad Guld och passivhusstandard Feby 12.

– Det är nog inget annat byggprojekt i landet som är i närheten av det.