24 feb 2015 09:00

24 feb 2015 09:00

Parkour –mer än bara en sport

SKÖVDE: En livsstil

De flesta av oss har hört talas om parkour men vad är det egentligen? Joachim Fischer, 20 år från Skövde har sin syn på det.

– För vissa är parkour en sport men för mig är det en livsstil, säger han till Uppslaget.

Parkour är en sport som under de senaste åren vuxit sig allt större och större i Sverige och världen. Joachim Fischer har sedan drygt åtta år tillbaka regelbundet utövat parkour och är nu tränare. Han och cirka 25 andra ungdomar tränar två gånger i veckan. Joachim berättar att man i Skövde utövar det som kallas för just parkour som handlar om att ta sig från punkt A till B på smidigast sätt. Det finns även två andra inriktningar inom sporten som kallas för freerunning och tricking. Freerunning handlar mycket om att göra volter medan tricking mer fokuserar på att skruva kroppen så mycket som möjligt. Joachim berättar att freerunning och tricking är mer avancerade varianter av parkour och att ingen i Skövde än bemästrar stilarna. Under vintertid tränar de ute men senare under sommarperioden försöker föreningen att träna utomhus.

– Det är svårare att utöva parkour utomhus eftersom man måste anpassa sig till omgivningen men det gör det bara roligare, berättar Joachim.

Joachim säger också att parkour bryter mot samhällets normer om hur man tar sig fram. Exempelvis kan man med parkour hoppa ned från trappor istället för att använda dem. Detta tror han är en av anledningarna till att sporten växer eftersom folk lägger märket till den. Det är även på detta sätt som parkour har blivit en livsstil för Joachim eftersom han inte längre tar sig fram som normen. Han trycker även på att det är en svår sport men att den inte är omöjlig.

– För att lyckas inom parkour så måste man ha tålamod, vilja och mod, säger han slutligen till Uppslaget.

Parkour är en sport som under de senaste åren vuxit sig allt större och större i Sverige och världen. Joachim Fischer har sedan drygt åtta år tillbaka regelbundet utövat parkour och är nu tränare. Han och cirka 25 andra ungdomar tränar två gånger i veckan. Joachim berättar att man i Skövde utövar det som kallas för just parkour som handlar om att ta sig från punkt A till B på smidigast sätt. Det finns även två andra inriktningar inom sporten som kallas för freerunning och tricking. Freerunning handlar mycket om att göra volter medan tricking mer fokuserar på att skruva kroppen så mycket som möjligt. Joachim berättar att freerunning och tricking är mer avancerade varianter av parkour och att ingen i Skövde än bemästrar stilarna. Under vintertid tränar de ute men senare under sommarperioden försöker föreningen att träna utomhus.

– Det är svårare att utöva parkour utomhus eftersom man måste anpassa sig till omgivningen men det gör det bara roligare, berättar Joachim.

Joachim säger också att parkour bryter mot samhällets normer om hur man tar sig fram. Exempelvis kan man med parkour hoppa ned från trappor istället för att använda dem. Detta tror han är en av anledningarna till att sporten växer eftersom folk lägger märket till den. Det är även på detta sätt som parkour har blivit en livsstil för Joachim eftersom han inte längre tar sig fram som normen. Han trycker även på att det är en svår sport men att den inte är omöjlig.

– För att lyckas inom parkour så måste man ha tålamod, vilja och mod, säger han slutligen till Uppslaget.