25 feb 2015 19:37

25 feb 2015 19:37

20 miljoner i överskott hos kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen fick ett överskott på 20,3 miljoner kronor i fjol. Detta presenterades efter kommunstyrelsens arbetsutskott under onsdagen.

Överskottet förklaras till största del av att Kommunstyrelsen inte har utnyttjat 7,9 miljoner kronor av utvecklingsmedlen. En stor del av siffrorna är därför redovisningstekniska.

1,2 miljoner av överskottet kommer från MÖS, en återbetalning av kommunens medlemsavgift.

Två miljoner kommer från minskade kostnader för kollektivtrafik.

– Vi har förbättrat flextiderna för färdtjänst och ändrat anropsstyrd trafik, säger kommunalrådet Leif Walterum, C.

Vakanta tjänster har bidragit till lägre lönekostnader än budgeterat.

Kommunstyrelsen fick ett överskott på 20,3 miljoner kronor i fjol. Detta presenterades efter kommunstyrelsens arbetsutskott under onsdagen.

Överskottet förklaras till största del av att Kommunstyrelsen inte har utnyttjat 7,9 miljoner kronor av utvecklingsmedlen. En stor del av siffrorna är därför redovisningstekniska.

1,2 miljoner av överskottet kommer från MÖS, en återbetalning av kommunens medlemsavgift.

Två miljoner kommer från minskade kostnader för kollektivtrafik.

– Vi har förbättrat flextiderna för färdtjänst och ändrat anropsstyrd trafik, säger kommunalrådet Leif Walterum, C.

Vakanta tjänster har bidragit till lägre lönekostnader än budgeterat.