25 feb 2015 10:53

25 feb 2015 10:53

Efter storbranden - nu storsatsar slakteriet

Skövde slakteri storsatsar – företaget renoveras efter de omfattande brandskadorna och lokalerna byggs ut med 2000 kvadratmeter. Kostnad: uppemot 100 miljoner kronor.

– Känns väldigt positivt för framtiden, säger Ove Konradsson, vd.

I oktober förra året drabbades Skövde slakteri av en brand som förstörde stora delar av företaget. Att taken på slakteriet hade brunnit av var tydligt, men snart stod det klart att en avsevärt större skada drabbat slakteriet på grund av de släckmedel och släckvatten.

– Det är absolut ingen kritik mot räddningstjänstens arbete, vi vet att så här blir det efter en brand, säger Ove Konradsson, vd.

– Men i princip all slakt- och kylutrustning, el, ventilation, väggar, tak och golv hade skadats så allvarligt att de måste rivas och bytas ut. Försök har gjorts att rädda utrustning och lokaler men det har visat sig att det inte går.

Samtidigt som uppröjning och sanering startade efter branden startade också en analys av framtiden för Skövdeföretaget. Valet stod mellan att lägga ner eller flytta till annan ort. Nu har styrelsen för Skövde slakteri /Gudruns beslutat att renovera sin anläggning i Skövde men också att investera.

– Nu känns det oerhört positivt inför framtiden. Vi säkerställer arbetstillfällena för våra anställda och har en mycket konkurrenskraftig verksamhet. Jag skulle säga att vi blir Sveriges mest kostnadseffektiva slakteri.

Att styrelsen fattade detta för Skövdes del positiva beslut beror enligt Konradsson bland annat på det omfattande och mycket goda samarbetet med Skövde kommun.

Målsättningen för företaget är nu att Sveriges mest effektiva och moderna slakteri ska byggas till en totalkostnad på mellan 80 och 100 miljoner kronor. I en första etapp har avtal tecknats med bland andra Skanska för att återställa slakteriet och att bygga ut med cirka 2000 kvadratmeter. Företaget är i dag cirka 7000 kvadratmeter stort.

– Investeringen innebär att en ny grisslaktlinje installeras, en ny ultramodern så kallad chockkyl installeras som säkerställer högsta livsmedelshygien. Dessutom byggs en modern anläggning för utvinning av biprodukter från grisar och nötkreatur.

En anläggning för vidareförädling av kött byggs också samt ytterligare kylrum.

I den andra etappen, som kommer i gång 2017, köper slakteriet mark av kommunen där lokaler för styckning och vidareförädling kan utvecklas ytterligare

Företaget ska också bygga ny matsal, omklädningsrum och kontorsutrymmen för personalen.

– Våra medarbetare har alltid varit mycket lojala och gjorde en kanoninsats i samband med branden, berömmer Konradsson.

I oktober förra året drabbades Skövde slakteri av en brand som förstörde stora delar av företaget. Att taken på slakteriet hade brunnit av var tydligt, men snart stod det klart att en avsevärt större skada drabbat slakteriet på grund av de släckmedel och släckvatten.

– Det är absolut ingen kritik mot räddningstjänstens arbete, vi vet att så här blir det efter en brand, säger Ove Konradsson, vd.

– Men i princip all slakt- och kylutrustning, el, ventilation, väggar, tak och golv hade skadats så allvarligt att de måste rivas och bytas ut. Försök har gjorts att rädda utrustning och lokaler men det har visat sig att det inte går.

Samtidigt som uppröjning och sanering startade efter branden startade också en analys av framtiden för Skövdeföretaget. Valet stod mellan att lägga ner eller flytta till annan ort. Nu har styrelsen för Skövde slakteri /Gudruns beslutat att renovera sin anläggning i Skövde men också att investera.

– Nu känns det oerhört positivt inför framtiden. Vi säkerställer arbetstillfällena för våra anställda och har en mycket konkurrenskraftig verksamhet. Jag skulle säga att vi blir Sveriges mest kostnadseffektiva slakteri.

Att styrelsen fattade detta för Skövdes del positiva beslut beror enligt Konradsson bland annat på det omfattande och mycket goda samarbetet med Skövde kommun.

Målsättningen för företaget är nu att Sveriges mest effektiva och moderna slakteri ska byggas till en totalkostnad på mellan 80 och 100 miljoner kronor. I en första etapp har avtal tecknats med bland andra Skanska för att återställa slakteriet och att bygga ut med cirka 2000 kvadratmeter. Företaget är i dag cirka 7000 kvadratmeter stort.

– Investeringen innebär att en ny grisslaktlinje installeras, en ny ultramodern så kallad chockkyl installeras som säkerställer högsta livsmedelshygien. Dessutom byggs en modern anläggning för utvinning av biprodukter från grisar och nötkreatur.

En anläggning för vidareförädling av kött byggs också samt ytterligare kylrum.

I den andra etappen, som kommer i gång 2017, köper slakteriet mark av kommunen där lokaler för styckning och vidareförädling kan utvecklas ytterligare

Företaget ska också bygga ny matsal, omklädningsrum och kontorsutrymmen för personalen.

– Våra medarbetare har alltid varit mycket lojala och gjorde en kanoninsats i samband med branden, berömmer Konradsson.