25 feb 2015 05:00

25 feb 2015 05:00

Hett intresse för unikt projekt

Företag på studiebesök i Skövde

Bostadsföretag i landet visar stort intresse för Aspö. Bara det senaste året har Skövdebostäder haft 60-talet studiebesök.

– Vi tror också att projektet kan väcka uppmärksamhet utomlands, säger vd:n Dan Sandén.

Jätteprojektet i Aspö i Skövde har just inletts med markarbeten, men det är redan klart att bostadsministern Mehmet Kaplan (MP) kommer till Skövde den 22 april tillsammans med Peab-ledningen för att vara med vid det första spadtaget.

– Det är ju då själva husen ska börja att byggas. Bostadsministern har visat ett stort intresse för Aspö, framför allt eftersom det är ett väldigt stort ekologiskt projekt, säger Dan Sandén, vd Skövdebostäder.

Välkänt projekt

Men trots att de första arbeten med området inletts alldeles nyligen är det redan välkänt i Sverige.

– Det är ett unikt projekt, det sticker verkligen ut. Vi tror också att det kan väcka uppmärksamhet utomlands.

Stort intresse

Under det senaste året då projekteringen har pågått har 60 bostadsföretag varit på besök i Skövde för att titta närmare på Aspö-projektet. Dessutom har Dan Sandén varit på ett antal ställen och berättat om det.

I december höll han föredrag om Aspö Eko-Logi på IPD bostadsseminarium i Stockholm och utvecklade hur projektet ”kombinerar innovativa miljölösningar till en unik helhet”.

Fler studiebesök lär det bli när området växer fram.

Skövde på kartan

– Det är givetvis roligt att vi får uppmärksamhet för våra projekt, men vi hoppas också att det bidrar till att sätta Skövde på kartan och även till en branschutveckling.

Ett av landets största bostadsbolag, Poseidon i Göteborg med cirka 27 000 lägenheter, har vid flera tillfällen varit och tittat på Skövdebostäders olika projekt, nu senast Aspö.

– Tidigare blev de intresserade av husen i Käpplunda park, nu bygger de sådana på Högsbohöjd i Göteborg. Förlagan är både från Vadden och Käpplunda Park.

Rimlig byggkostnad

Skälet till att Aspö-projektet sticker ut är framför allt att det kommer att miljöcertifieras med Svanen, Miljöbyggnad Guld och passivhusstandarden Feby 12.

– Men det är också unikt med tanke på närheten till naturen.

Sandén konstaterar att ekologitänket är här för att stanna – det är inte bara en fluga.

– Ekologi är väldigt viktigt och att bygga så som vi gör nu, men en tydlig ekologisk profil, väcker uppmärksamhet. Inte minst eftersom det är ett så stort projekt och att det faktiskt går att bygga till en rimlig kostnad.

Lyssnat på synpunkter

När Sandén berättar för bostadsföretagen om projektet undanhåller han inte det faktum att det varit en lång och het debatt i Skövde med många olika synpunkter gällande en byggnation i Aspö.

– Jag förklarar att det varit en extremt lång process, men också att åsikter och synpunkter har påverkat oss och att vi har lyssnat och tagit till oss av det som framkommit.

Jätteprojektet i Aspö i Skövde har just inletts med markarbeten, men det är redan klart att bostadsministern Mehmet Kaplan (MP) kommer till Skövde den 22 april tillsammans med Peab-ledningen för att vara med vid det första spadtaget.

– Det är ju då själva husen ska börja att byggas. Bostadsministern har visat ett stort intresse för Aspö, framför allt eftersom det är ett väldigt stort ekologiskt projekt, säger Dan Sandén, vd Skövdebostäder.

Välkänt projekt

Men trots att de första arbeten med området inletts alldeles nyligen är det redan välkänt i Sverige.

– Det är ett unikt projekt, det sticker verkligen ut. Vi tror också att det kan väcka uppmärksamhet utomlands.

Stort intresse

Under det senaste året då projekteringen har pågått har 60 bostadsföretag varit på besök i Skövde för att titta närmare på Aspö-projektet. Dessutom har Dan Sandén varit på ett antal ställen och berättat om det.

I december höll han föredrag om Aspö Eko-Logi på IPD bostadsseminarium i Stockholm och utvecklade hur projektet ”kombinerar innovativa miljölösningar till en unik helhet”.

Fler studiebesök lär det bli när området växer fram.

Skövde på kartan

– Det är givetvis roligt att vi får uppmärksamhet för våra projekt, men vi hoppas också att det bidrar till att sätta Skövde på kartan och även till en branschutveckling.

Ett av landets största bostadsbolag, Poseidon i Göteborg med cirka 27 000 lägenheter, har vid flera tillfällen varit och tittat på Skövdebostäders olika projekt, nu senast Aspö.

– Tidigare blev de intresserade av husen i Käpplunda park, nu bygger de sådana på Högsbohöjd i Göteborg. Förlagan är både från Vadden och Käpplunda Park.

Rimlig byggkostnad

Skälet till att Aspö-projektet sticker ut är framför allt att det kommer att miljöcertifieras med Svanen, Miljöbyggnad Guld och passivhusstandarden Feby 12.

– Men det är också unikt med tanke på närheten till naturen.

Sandén konstaterar att ekologitänket är här för att stanna – det är inte bara en fluga.

– Ekologi är väldigt viktigt och att bygga så som vi gör nu, men en tydlig ekologisk profil, väcker uppmärksamhet. Inte minst eftersom det är ett så stort projekt och att det faktiskt går att bygga till en rimlig kostnad.

Lyssnat på synpunkter

När Sandén berättar för bostadsföretagen om projektet undanhåller han inte det faktum att det varit en lång och het debatt i Skövde med många olika synpunkter gällande en byggnation i Aspö.

– Jag förklarar att det varit en extremt lång process, men också att åsikter och synpunkter har påverkat oss och att vi har lyssnat och tagit till oss av det som framkommit.