25 feb 2015 14:55

25 feb 2015 14:55

Kommunens överskott 101,6 miljoner

Kommunen redovisar ett resultat på 101,6 miljoner kronor för 2014, vilket är 84,5 miljoner kronor högre än budgeterat.

Överskottet beror främst på två faktorer. Dels att nämnderna visar ett överskott men också att kommunen sålt elnätsverksamheten till det nybildade bolaget SkövdeNät AB.

– Det är en styrka att vi har nämnder som tar ett stort ansvar för ekonomin, säger Katarina Jonsson, M, som är kommunstyrelsens ordförande.

Under fjolåret investerade kommunen 336 miljoner kronor, vilket är 45 miljoner mer än året dessförinnan.

– Ändå har vi kunnat minska kommunens totala låneskuld.

Resultatet är 4,2 procent av skatter och stadsbidrag. Detta kan jämföras med kommunens mål om två procent överskott per år i snitt under en fyraårig mandatperiod.

Kommunen lämnar en mer detaljerad redovisning i bokslutet som kommer senare i år.

Överskottet beror främst på två faktorer. Dels att nämnderna visar ett överskott men också att kommunen sålt elnätsverksamheten till det nybildade bolaget SkövdeNät AB.

– Det är en styrka att vi har nämnder som tar ett stort ansvar för ekonomin, säger Katarina Jonsson, M, som är kommunstyrelsens ordförande.

Under fjolåret investerade kommunen 336 miljoner kronor, vilket är 45 miljoner mer än året dessförinnan.

– Ändå har vi kunnat minska kommunens totala låneskuld.

Resultatet är 4,2 procent av skatter och stadsbidrag. Detta kan jämföras med kommunens mål om två procent överskott per år i snitt under en fyraårig mandatperiod.

Kommunen lämnar en mer detaljerad redovisning i bokslutet som kommer senare i år.