25 feb 2015 17:17

25 feb 2015 17:17

Kraftigt utökat fastighetsunderhåll

Underhållet av Skövde kommuns fastigheter ska förstärkas med 14 miljoner kronor i år. Det framgår av kommunens reviderade budget.

Under tre år, 2015-2017 var underhållet först planerat till totalt 36 miljoner kronor vilket motsvarar en nivå på 100 kronor per kvadratmeter.

– Det är generellt en väldigt bra nivå i Sverige och vi måste vårda våra tillgångar, säger Katarina Jonsson, M.

Att underhållsbudgeten utökas i år beror först och främst på att förbättra fastigheternas miljöprestanda avseende bland annat radon, minskade flater, energieffektivisera, klimatanpassa och generellt förbättera fastigheternas standard.

– Uppväxlingen i fastighetsunderhållet ska vara bestående, säger Katarina.

Under tre år, 2015-2017 var underhållet först planerat till totalt 36 miljoner kronor vilket motsvarar en nivå på 100 kronor per kvadratmeter.

– Det är generellt en väldigt bra nivå i Sverige och vi måste vårda våra tillgångar, säger Katarina Jonsson, M.

Att underhållsbudgeten utökas i år beror först och främst på att förbättra fastigheternas miljöprestanda avseende bland annat radon, minskade flater, energieffektivisera, klimatanpassa och generellt förbättera fastigheternas standard.

– Uppväxlingen i fastighetsunderhållet ska vara bestående, säger Katarina.