25 feb 2015 15:58

25 feb 2015 15:58

Receptet på ett långt liv

SKÖVDE/BORÅS: Forskare ska ta reda på hur man håller sig frisk länge

Aktiva seniorer i Skövde och Borås vet hur man gör för att leva länge och hålla sig frisk. Nu ska forskare undersöka deras gener och livsstil.

Forskare i Skövde och Borås samarbetar i ett projekt som går ut på att ta reda på hur man kan leva länge och samtidigt hålla sig frisk. Deltagarna i studien ska DNA-testas och de får även beskriva sin livsstil.

– Varje person i studien har lyckats matcha sin genuppsättning till sitt leverne på ett framgångsrikt sätt, eftersom de har lyckats bli 70–95 år och är friska. De är ett facit, säger Fredrik Ståhl, genetikprofessor vid Högskolan i Borås.

Forskarna ska gruppera deltagarna utifrån deras livsstil. Exempelvis grupp A: personer som har dansat mycket och aldrig druckit alkohol eller grupp B: en grupp med storrökare som aldrig motionerat. De hoppas kunna se att de olika grupperna har olika genuppsättningar när man jämför dem med varandra.

– Om det visar sig att alla grupperingar har likadana genvariationer är svaret att generna inte spelar någon roll. Innan året är slut kommer vi att ha någon form av resultat, säger Fredrik Ståhl.

Forskarna i projektet tror att var och en av deltagarna, genom sin livsstil, har matchat sina individuella genetiska förutsättningar så lyckosamt att de blivit både gamla och friska.

– Det verkligt intressanta är inte vad de enastående 100-åringarna gör och vilka genvarianter de har, utan snarare hur alla vi andra, som har en mindre extrem blandning gener, ska göra för att hålla oss friska långt upp i åren.

Forskarna vill få in prover från 800 personer.

Forskare i Skövde och Borås samarbetar i ett projekt som går ut på att ta reda på hur man kan leva länge och samtidigt hålla sig frisk. Deltagarna i studien ska DNA-testas och de får även beskriva sin livsstil.

– Varje person i studien har lyckats matcha sin genuppsättning till sitt leverne på ett framgångsrikt sätt, eftersom de har lyckats bli 70–95 år och är friska. De är ett facit, säger Fredrik Ståhl, genetikprofessor vid Högskolan i Borås.

Forskarna ska gruppera deltagarna utifrån deras livsstil. Exempelvis grupp A: personer som har dansat mycket och aldrig druckit alkohol eller grupp B: en grupp med storrökare som aldrig motionerat. De hoppas kunna se att de olika grupperna har olika genuppsättningar när man jämför dem med varandra.

– Om det visar sig att alla grupperingar har likadana genvariationer är svaret att generna inte spelar någon roll. Innan året är slut kommer vi att ha någon form av resultat, säger Fredrik Ståhl.

Forskarna i projektet tror att var och en av deltagarna, genom sin livsstil, har matchat sina individuella genetiska förutsättningar så lyckosamt att de blivit både gamla och friska.

– Det verkligt intressanta är inte vad de enastående 100-åringarna gör och vilka genvarianter de har, utan snarare hur alla vi andra, som har en mindre extrem blandning gener, ska göra för att hålla oss friska långt upp i åren.

Forskarna vill få in prover från 800 personer.