25 feb 2015 15:56

26 feb 2015 14:27

Skövde får kinesisk vänort

Kommunen vill inleda ett vänortsutbyte med den kinesiska staden Zhangjiakou som ligger 16 mil utanför Peking. Staden har drygt 4,3 miljoner invånare och där har Volvo Cars under de senaste åren byggt upp en fabrik liknande den i Skövde.

– Syftet är att stärka internationella kontakter, säger kommunstyrelsens ordförande, Katarina Jonsson, M.

En gemensam handlingsplan för industri, utbildning och miljöteknik ska upprättas.

Nu har inledande besök redan gjorts av båda parter men utbytet ska formaliseras i ett femårigt avtal.

Staden Zhangjiakou aspirerar att bli värd för VinterOS 2022 tillsammans med Peking. Kommunikationerna mellan dessa städer väntas därmed förbättras väsentligt.

 

Kommunen vill inleda ett vänortsutbyte med den kinesiska staden Zhangjiakou som ligger 16 mil utanför Peking. Staden har drygt 4,3 miljoner invånare och där har Volvo Cars under de senaste åren byggt upp en fabrik liknande den i Skövde.

– Syftet är att stärka internationella kontakter, säger kommunstyrelsens ordförande, Katarina Jonsson, M.

En gemensam handlingsplan för industri, utbildning och miljöteknik ska upprättas.

Nu har inledande besök redan gjorts av båda parter men utbytet ska formaliseras i ett femårigt avtal.

Staden Zhangjiakou aspirerar att bli värd för VinterOS 2022 tillsammans med Peking. Kommunikationerna mellan dessa städer väntas därmed förbättras väsentligt.