25 feb 2015 07:00

25 feb 2015 07:00

Unga lockas till Skövde

SKÖVDE: Staden lyckas behålla ungdomarna

Litet tapp. Skövde kommun är bäst i Västra Götaland på att locka ungdomar. Många flyttar in eller blir kvar i kommunen. Antalet unga mellan 18-24 år är nästan lika många som de mellan 7-17 år.

SLA har gått igenom befolkningsstatistiken för 2014 som Statistiska centralbyrån (SCB) presenterade i förra veckan.

Där finns siffror som visar att Skövde utmärker sig som en av kommunerna i Sverige där antalet personer mellan 7-17 år är nästan lika många som antalet 18- till 24-åringar.

Bäst i länet

Det skiljer endast 37 personer mellan dessa åldersgrupper. Så ser det inte ut för landet i stort. Skövde har den minsta skillnaden för alla kommuner i hela Västra Götaland, ingen av kommunerna i länet har fler 18- till 24-åringar än 7- till 17-åringar.

– Det som är intressant att se är åldersfördelningen och utflyttningsmönstret, säger Anders Karlsson, befolkningsstatistiker på SCB.

Mönstret är tydligt på orter i Sverige där det finns möjlighet till högre utbildning. I kommuner som Umeå, Lund och Luleå finns betydligt fler 18- till 24-åringar än 7- till 17-åringar.

Forskat på tillväxt

Charlotta Mellander, docent i nationalekonomi vid högskolan i Jönköping, har länge forskat på regional tillväxt. Hon säger att efter 18 år börjar ungdomar bli rörliga och har möjlighet att flytta på sig utan föräldrarnas samtycke.

– Den största flyttrenden ser vi när du är ung. Utbildning är en stark anledning till att röra på sig men många vill också ha en annan livsstil, säger hon.

Högskolan lockar

Att Skövde har högskolan påverkar antalet ungdomar markant, enligt Charlotte Mellander. Men det finns många andra faktorer som spelar in, som möjligheten att få jobb, kommunens storlek, stadskärnan och utbudet av kultur och handel.

– Det finns generellt tre kategorier: Vi har storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö som alltid lockar folk. Sen har du de städer som fortfarande växer - starka kommuner som är motorn i sitt område - som Skövde. Och sen har du resten som har det tuffare. Ju längre avstånd de kommunerna har ifrån motorkommunen desto svårare blir det att locka folk.

Närmare till skolan

Felicia Ekman är 23 år och studerar socialpsykologiska programmet på Högskolan i Skövde. Hon flyttade hit från Falköping delvis på grund av att ha närmare till skolan.

– Hade den här linjen funnits på någon annan skola hade jag nog ändå valt Skövde, säger hon.

För 19-åriga My Hall Hansson som studerar samma program är Göteborg hemma men hon har valt Skövde på grund av att det är en lagom stor stad med bra förbindelser.

– Det är väldigt många som flyttar hit på grund av sin utbildning, säger My Hall Hansson.

De säger att en av deras klasskamrater har flyttat till Skövde från Gävle för att studera just socialpsykologi.

SLA har gått igenom befolkningsstatistiken för 2014 som Statistiska centralbyrån (SCB) presenterade i förra veckan.

Där finns siffror som visar att Skövde utmärker sig som en av kommunerna i Sverige där antalet personer mellan 7-17 år är nästan lika många som antalet 18- till 24-åringar.

Bäst i länet

Det skiljer endast 37 personer mellan dessa åldersgrupper. Så ser det inte ut för landet i stort. Skövde har den minsta skillnaden för alla kommuner i hela Västra Götaland, ingen av kommunerna i länet har fler 18- till 24-åringar än 7- till 17-åringar.

– Det som är intressant att se är åldersfördelningen och utflyttningsmönstret, säger Anders Karlsson, befolkningsstatistiker på SCB.

Mönstret är tydligt på orter i Sverige där det finns möjlighet till högre utbildning. I kommuner som Umeå, Lund och Luleå finns betydligt fler 18- till 24-åringar än 7- till 17-åringar.

Forskat på tillväxt

Charlotta Mellander, docent i nationalekonomi vid högskolan i Jönköping, har länge forskat på regional tillväxt. Hon säger att efter 18 år börjar ungdomar bli rörliga och har möjlighet att flytta på sig utan föräldrarnas samtycke.

– Den största flyttrenden ser vi när du är ung. Utbildning är en stark anledning till att röra på sig men många vill också ha en annan livsstil, säger hon.

Högskolan lockar

Att Skövde har högskolan påverkar antalet ungdomar markant, enligt Charlotte Mellander. Men det finns många andra faktorer som spelar in, som möjligheten att få jobb, kommunens storlek, stadskärnan och utbudet av kultur och handel.

– Det finns generellt tre kategorier: Vi har storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö som alltid lockar folk. Sen har du de städer som fortfarande växer - starka kommuner som är motorn i sitt område - som Skövde. Och sen har du resten som har det tuffare. Ju längre avstånd de kommunerna har ifrån motorkommunen desto svårare blir det att locka folk.

Närmare till skolan

Felicia Ekman är 23 år och studerar socialpsykologiska programmet på Högskolan i Skövde. Hon flyttade hit från Falköping delvis på grund av att ha närmare till skolan.

– Hade den här linjen funnits på någon annan skola hade jag nog ändå valt Skövde, säger hon.

För 19-åriga My Hall Hansson som studerar samma program är Göteborg hemma men hon har valt Skövde på grund av att det är en lagom stor stad med bra förbindelser.

– Det är väldigt många som flyttar hit på grund av sin utbildning, säger My Hall Hansson.

De säger att en av deras klasskamrater har flyttat till Skövde från Gävle för att studera just socialpsykologi.

Antal ungdomar i några studentkommuner

Skövde 7-17 år: 6045

Skövde 18-24 år: 6008

Lund 7-17 år: 13 017

Lund 18-24 år: 16 520

Umeå 7-17 år: 13 049

Umeå 18-24 år: 15 408

Luleå 7-17 år: 8393

Luleå 18-24 år: 8538

Uppsala 7-17 år: 23 173

Uppsala 18-24 år: 25 056

Källa: SCB:s årliga befolkningsstatisk för 2014