25 feb 2015 17:00

25 feb 2015 17:02

Välkomnar fler företag till Ryd

Tomter på gång. Norra Ryds industriområde kan snart komma att expandera med fler företag.

– Vi får in många förfrågningar. Trycket på tomter är hårt, säger kommunalrådet Leif Walterum, C.

Under onsdagen föreslog kommunstyrelsens arbetsutskott att ge samhällsbyggnad i uppdrag att genomföra ett samråd av detaljplanen.

Därmed kan det skapas 30-40 nya tomter för lager, tillverkning, försäljning eller handel.

– Otroligt viktigt för att inte tappa tempo, säger kommunstyrelsens ordförande Katarina Jonsson, M.

Området är exponerat mot Mariestadsvägen/riksväg 26. Det kommer att krävas en ny planskild trafikplats i södra delen av planområdet.

Tomter på gång. Norra Ryds industriområde kan snart komma att expandera med fler företag.

– Vi får in många förfrågningar. Trycket på tomter är hårt, säger kommunalrådet Leif Walterum, C.

Under onsdagen föreslog kommunstyrelsens arbetsutskott att ge samhällsbyggnad i uppdrag att genomföra ett samråd av detaljplanen.

Därmed kan det skapas 30-40 nya tomter för lager, tillverkning, försäljning eller handel.

– Otroligt viktigt för att inte tappa tempo, säger kommunstyrelsens ordförande Katarina Jonsson, M.

Området är exponerat mot Mariestadsvägen/riksväg 26. Det kommer att krävas en ny planskild trafikplats i södra delen av planområdet.