26 feb 2015 10:24

26 feb 2015 10:48

Hakkors och satanistiska symboler på kyrka

NY VERSION. Hakkors och satanistiska symboler har ristats in i putsen på Säters kyrka av okända personer. Polisen rubricerar ärendet som hets mot folkgrupp.

– Det känns väldigt obehagligt, säger Sören Mårtensson, fastighetschef i pastoratet.

I måndags när personal anlände till Säters kyrka, som ingår i Norra Billings pastorat, upptäcktes hakkors och satanistiska symboler på ett par av kyrkväggarna.

– Någon har ristat ganska djupt i putsen, det handlar om ett par hakkors och andra satanistsiska symboler på den södra väggen, på båda sidor om huvudingången har uppochnedvända kors ristats in, säger Sören Mårtensson, kyrkogårds- och fastighetschef i Norra Billings pastorat.

– Vi har aldrig upplevt något liknande tidigare och det känns väldigt obehagligt. När det upptäcktes blev man nog nästa lite chockad.

Sören Mårtensson har också varit i kontakt med Skara stift och fick veta att inte heller de hade hört talas om något liknande tidigare i stiftet.

– Vi hade ju problem här vid Säters kyrka för några år sedan med kopparstölder, men inget som liknar detta.

Oklart när

Det är oklart exakt när skadegörelsen på kyrkan skedde eftersom den är obemannad.

– Men vi misstänker att det var i helgen.

Ärendet anmäldes i onsdags och rubriceras av polisen som hets mot folkgrupp och skadegörelse.

– Vi har inte varit på plats men har fått bilder skickade till oss, säger Peder Andreasson, utredningschef vid Skövdepolisen.

Inte heller polisen säger sig ha hört talas om något liknande.

I måndags när personal anlände till Säters kyrka, som ingår i Norra Billings pastorat, upptäcktes hakkors och satanistiska symboler på ett par av kyrkväggarna.

– Någon har ristat ganska djupt i putsen, det handlar om ett par hakkors och andra satanistsiska symboler på den södra väggen, på båda sidor om huvudingången har uppochnedvända kors ristats in, säger Sören Mårtensson, kyrkogårds- och fastighetschef i Norra Billings pastorat.

– Vi har aldrig upplevt något liknande tidigare och det känns väldigt obehagligt. När det upptäcktes blev man nog nästa lite chockad.

Sören Mårtensson har också varit i kontakt med Skara stift och fick veta att inte heller de hade hört talas om något liknande tidigare i stiftet.

– Vi hade ju problem här vid Säters kyrka för några år sedan med kopparstölder, men inget som liknar detta.

Oklart när

Det är oklart exakt när skadegörelsen på kyrkan skedde eftersom den är obemannad.

– Men vi misstänker att det var i helgen.

Ärendet anmäldes i onsdags och rubriceras av polisen som hets mot folkgrupp och skadegörelse.

– Vi har inte varit på plats men har fått bilder skickade till oss, säger Peder Andreasson, utredningschef vid Skövdepolisen.

Inte heller polisen säger sig ha hört talas om något liknande.