26 feb 2015 16:30

26 feb 2015 16:30

Närhet nyckeln för ny polisorganisation

POLIS: Sveriges största myndighetsombildning någonsin

Att komma närmare medborgarna är något av det viktigaste med den nya organisationen.
– Det innebär kanske inte fler synliga poliser, men folk ska känna att vi prioriterar det som är viktigt för dem, säger polisområdeschef Helena Trolläng

Polisens organisationsförändring kallas för Sveriges största myndighetsombildning någonsin och den största polisiära reformen i landet.

– Internt handlar det mycket om att det finns behov av en mer enhetlig organisation, säger Helena Trolläng, polisområdeschef i Skaraborg.

Ökad delaktighet

För medborgarna ska förändringen märkas genom att polisen kommer närmare. Beslut ska fattas så nära medborgarna som möjligt – lokalpolisområdena för större mandat och där ska också hälften av polisens verksamhet bedrivas.

– Medborgarinflytandet ska öka, vilket innebär bland annat att polisen ska vara mer närvarande i det lokala samhället.

– Det behöver inte innebära att vi ser fler poliser på gatorna, men medborgarna ska uppleva att vi prioriterar det som är viktigt för dem, att de får tag i polisen när de behöver.

Löften till allmänheten

Sedan flera år tillbaka finns samverkansavtal mellan kommunerna och polisen där lokala problem identifieras och åtgärdas. Nu kommer en förlängning av detta: Medborgarlöften.

– Från och med nästa år ska medborgarna genom olika kanaler känna att de kommer till tals. Medborgarlöften är konkreta åtgärder som ska genomföras mot lokala problem som medborgarna upplever.

Nya chefer rekryteras

Den första januari blev polisens nya organisation verklighet – en polismyndighet ersätter de tidigare 21. Skaraborg ingår i Polisregion Väst. Skaraborg är i sin tur uppdelat i lokalpolisområdena Väst och Öst. Skövde hör som tidigare till Öst.

– Rekryteringen av lokalpolisområdeschefer pågår, säger Helena Trolläng som har tidigare erfarenhet av Skövde och Skaraborg då hon varit biträdande polisområdeschef här för några år sedan.

Polisens organisationsförändring kallas för Sveriges största myndighetsombildning någonsin och den största polisiära reformen i landet.

– Internt handlar det mycket om att det finns behov av en mer enhetlig organisation, säger Helena Trolläng, polisområdeschef i Skaraborg.

Ökad delaktighet

För medborgarna ska förändringen märkas genom att polisen kommer närmare. Beslut ska fattas så nära medborgarna som möjligt – lokalpolisområdena för större mandat och där ska också hälften av polisens verksamhet bedrivas.

– Medborgarinflytandet ska öka, vilket innebär bland annat att polisen ska vara mer närvarande i det lokala samhället.

– Det behöver inte innebära att vi ser fler poliser på gatorna, men medborgarna ska uppleva att vi prioriterar det som är viktigt för dem, att de får tag i polisen när de behöver.

Löften till allmänheten

Sedan flera år tillbaka finns samverkansavtal mellan kommunerna och polisen där lokala problem identifieras och åtgärdas. Nu kommer en förlängning av detta: Medborgarlöften.

– Från och med nästa år ska medborgarna genom olika kanaler känna att de kommer till tals. Medborgarlöften är konkreta åtgärder som ska genomföras mot lokala problem som medborgarna upplever.

Nya chefer rekryteras

Den första januari blev polisens nya organisation verklighet – en polismyndighet ersätter de tidigare 21. Skaraborg ingår i Polisregion Väst. Skaraborg är i sin tur uppdelat i lokalpolisområdena Väst och Öst. Skövde hör som tidigare till Öst.

– Rekryteringen av lokalpolisområdeschefer pågår, säger Helena Trolläng som har tidigare erfarenhet av Skövde och Skaraborg då hon varit biträdande polisområdeschef här för några år sedan.