26 feb 2015 06:00

27 feb 2015 10:35

Självkänsla för miljoner

Språksvaga kvinnor ska ges bättre förutsättningar att komma in på arbetsmarknaden. Därför får det pågående projektet Astrakan ytterligare en miljon kronor per år.

– Det är jätteviktigt och vi vill gärna se en fortsättning, säger kommunstyrelsens ordförande Katarina Jonsson, (M).

Under två år kommer de att socialnämnden att få en utökad ram på en miljon kronor 2016-2017.

Målet är att öka självkänslan för deltagarna. Projektet ska också verka förebyggande, att minska försörjningsstödet i nästa generation.

– Därefter vill vi se en avtrappning, eftersom behovet väntas minska, säger kommunalrådet Leif Walterum, C.

Att lägga pengar för den här typen av projekt i en kommunal investeringsfond är inte aktuellt.

– Vi jobbar inte så. Förvaltningarna ska vara så flexibla att man klarar det ändå, säger Katarina.

– Pengar som tas ur en investeringsfond ska också återbetalas och så är inte fallet för detta projektet, säger Walterum.

– Det är jätteviktigt och vi vill gärna se en fortsättning, säger kommunstyrelsens ordförande Katarina Jonsson, (M).

Under två år kommer de att socialnämnden att få en utökad ram på en miljon kronor 2016-2017.

Målet är att öka självkänslan för deltagarna. Projektet ska också verka förebyggande, att minska försörjningsstödet i nästa generation.

– Därefter vill vi se en avtrappning, eftersom behovet väntas minska, säger kommunalrådet Leif Walterum, C.

Att lägga pengar för den här typen av projekt i en kommunal investeringsfond är inte aktuellt.

– Vi jobbar inte så. Förvaltningarna ska vara så flexibla att man klarar det ändå, säger Katarina.

– Pengar som tas ur en investeringsfond ska också återbetalas och så är inte fallet för detta projektet, säger Walterum.