27 feb 2015 16:45

27 feb 2015 16:45

Ett alfabet som svänger

SKÖVDE: Förskoleklasser uppträder på musikskolan

Heneskolans förskoleklasser kan få alfabetet att svänga rejält. Detta fick de som under fredagen besökte deras konsert i Wennerbergssalen erfara.

I ett samarbete med musikskolan har eleverna fått chansen att få uppträda på scen, ihop med en riktig orkester. Varje år genomför musikskolan på uppdrag av kommunen flera musikprojekt som vänder sig till olika skolklasser. Genom åren har man genomfört konserter med såväl gymnasieklasser som förskoleklasser. Åsa Larm Larsson är projektledare på musikskolan och hon tycker att samarbetet har ett stort mervärde. Både för eleverna och musikskolan.

– Eleverna får chansen att spela och sjunga ihop med en riktig orkester. De får känna sig som artister. Samtidigt så når vi bättre ut med vår verksamhet, förklarar Åsa.

I år vänder man sig till förskoleklasser som tillsammans med Musikskolans lärarorkester får öva in Majas alfabetssånger.

Värdegrund

Under veckan har totalt 350 förskoleelever från flera olika skolor varit med orkestern och uppträtt på scen. Ingela Jonsson är musiklärare på Heneskolan och har varit med sexåringarna när de har övat in sångerna.

– Det är fantastiskt att vi får vara med i ett sådant här samarbete. Det är lyxigt att få kunna framföra livemusik med barnen på det här sättet, säger Ingela.

Scenen har man inför konserten dekorerat med olika värdegrundsord som vänskap och ärlighet.

– Det genomsyrar hela vårt arbetssätt. Vi är en värdegrundscertifierad skola, förklarar Ingela.

Scennerver

Isak Schönborg Strömer och Nelly Ström Askröd är två av eleverna som övat mycket inför fredagens konsert. Det är båda överens om att de har lärt sig mycket under projektet.

– Vi har lärt oss sjunga många olika sånger. Det är bra, säger Isak.

– Sen har vi också fått lära oss att sjunga i kör och att sjunga solo. Det är pirrigt att uppträda på en scen, fortsätter Nelly.

I maj månad kommer det bli nya uppträdande med ytterligare 180 elever som deltar. Då är det Lundenskolan och Rydskolans elever som kommer att genomföra sina konserter.

I ett samarbete med musikskolan har eleverna fått chansen att få uppträda på scen, ihop med en riktig orkester. Varje år genomför musikskolan på uppdrag av kommunen flera musikprojekt som vänder sig till olika skolklasser. Genom åren har man genomfört konserter med såväl gymnasieklasser som förskoleklasser. Åsa Larm Larsson är projektledare på musikskolan och hon tycker att samarbetet har ett stort mervärde. Både för eleverna och musikskolan.

– Eleverna får chansen att spela och sjunga ihop med en riktig orkester. De får känna sig som artister. Samtidigt så når vi bättre ut med vår verksamhet, förklarar Åsa.

I år vänder man sig till förskoleklasser som tillsammans med Musikskolans lärarorkester får öva in Majas alfabetssånger.

Värdegrund

Under veckan har totalt 350 förskoleelever från flera olika skolor varit med orkestern och uppträtt på scen. Ingela Jonsson är musiklärare på Heneskolan och har varit med sexåringarna när de har övat in sångerna.

– Det är fantastiskt att vi får vara med i ett sådant här samarbete. Det är lyxigt att få kunna framföra livemusik med barnen på det här sättet, säger Ingela.

Scenen har man inför konserten dekorerat med olika värdegrundsord som vänskap och ärlighet.

– Det genomsyrar hela vårt arbetssätt. Vi är en värdegrundscertifierad skola, förklarar Ingela.

Scennerver

Isak Schönborg Strömer och Nelly Ström Askröd är två av eleverna som övat mycket inför fredagens konsert. Det är båda överens om att de har lärt sig mycket under projektet.

– Vi har lärt oss sjunga många olika sånger. Det är bra, säger Isak.

– Sen har vi också fått lära oss att sjunga i kör och att sjunga solo. Det är pirrigt att uppträda på en scen, fortsätter Nelly.

I maj månad kommer det bli nya uppträdande med ytterligare 180 elever som deltar. Då är det Lundenskolan och Rydskolans elever som kommer att genomföra sina konserter.