27 feb 2015 20:09

27 feb 2015 20:09

Fler skogsägare gillar skydd

SKOG: Majoritet positiv till skydd av skog

Merparten av markägarna är delvis eller mycket positiva till att ett naturreservat, biotopskyddsområde eller område med naturvårdsavtal inrättats på deras mark. Det visar en enkät gjord av Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket.

I syfte att utveckla Skogsstyrelsens, Naturvårdsverkets och länsstyrelsernas arbetssätt vid formellt skydd av skog har myndigheterna följt upp hur privata markägare upplevt kontakten med myndigheterna under arbetet med att bilda naturreservat, biotopskyddsområde eller att träffa naturvårdsavtal.

Tre av fyra nöjda

Mer än tre fjärdedelar av markägarna uppger att de är delvis eller mycket positiva över att ett biotopskyddsområde eller område med naturvårdsavtal har inrättats på deras mark. Ungefär lika många är helt eller delvis nöjda med hur Skogsstyrelsen agerat vid bildandet.

– Vi har gjort enkäter sedan 2008 och trenden är att alltfler är nöjda med hur vi hanterar dessa ärenden. Nästa steg blir att se vilka ytterligare förbättringar vi kan göra för att ännu fler markägare ska uppleva att det fungerar bra när skyddsvärd skogsmark ges ett långsiktigt skydd, säger Göran Rune, avdelningschef, Skogsstyrelsen i ett pressmeddelande.

Varannan positiv

När det gäller naturreservat uppger ungefär hälften av markägarna att de är delvis eller mycket positiva till att ett naturreservat inrättats på deras mark. Detta ligger väl i linje med tidigare års enkäter.

– Ett skäl till att förhållandevis färre markägare är nöjda med inrättandet av naturreservat kan vara att processen oftast tar längre tid. Reservaten är i regel större och berör flera fastigheter vars ägare kan ha olika synpunkter på utformningen, säger Anna Helena Lindahl, biträdande avdelningschef, Naturvårdsverket.

Cirka 800 privata markägare vars formella skydd färdigställdes 2012 eller 2013 har deltagit i enkäten. Svarsfrekvensen är 58 procent.

I syfte att utveckla Skogsstyrelsens, Naturvårdsverkets och länsstyrelsernas arbetssätt vid formellt skydd av skog har myndigheterna följt upp hur privata markägare upplevt kontakten med myndigheterna under arbetet med att bilda naturreservat, biotopskyddsområde eller att träffa naturvårdsavtal.

Tre av fyra nöjda

Mer än tre fjärdedelar av markägarna uppger att de är delvis eller mycket positiva över att ett biotopskyddsområde eller område med naturvårdsavtal har inrättats på deras mark. Ungefär lika många är helt eller delvis nöjda med hur Skogsstyrelsen agerat vid bildandet.

– Vi har gjort enkäter sedan 2008 och trenden är att alltfler är nöjda med hur vi hanterar dessa ärenden. Nästa steg blir att se vilka ytterligare förbättringar vi kan göra för att ännu fler markägare ska uppleva att det fungerar bra när skyddsvärd skogsmark ges ett långsiktigt skydd, säger Göran Rune, avdelningschef, Skogsstyrelsen i ett pressmeddelande.

Varannan positiv

När det gäller naturreservat uppger ungefär hälften av markägarna att de är delvis eller mycket positiva till att ett naturreservat inrättats på deras mark. Detta ligger väl i linje med tidigare års enkäter.

– Ett skäl till att förhållandevis färre markägare är nöjda med inrättandet av naturreservat kan vara att processen oftast tar längre tid. Reservaten är i regel större och berör flera fastigheter vars ägare kan ha olika synpunkter på utformningen, säger Anna Helena Lindahl, biträdande avdelningschef, Naturvårdsverket.

Cirka 800 privata markägare vars formella skydd färdigställdes 2012 eller 2013 har deltagit i enkäten. Svarsfrekvensen är 58 procent.