28 feb 2015 06:00

01 mar 2015 18:10

Framtiden utmanar boklådorna

Många boklådor på mindre orter upplever samma problem som i Karlsborg. I framtiden väntar flera utmaningar.

Dag Klackenberg, ordförande i Svenska bokhandlareföreningen, liknar boklådorna vid lantbruken.

– Det är svårt att få nästa generation att ta över och att slita lika mycket som föräldrarna gjorde. Det är också svårt att driva ett litet lantbruk eller en bokhandel på en mindre ort. Framtiden är varken mörk eller ljus men det kommer nog att krävas att man är väldigt entusiastisk och ser det mer som en livsstil eller ett kall.

Mellan 2006 och 2014 ökade nätförsäljningen av böcker mycket och har sedan dess legat relativt still. Nu är fördelningen i procent 40, 40, 20, på respektive bokhandel, näthandel samt varuhus och bokklubbar.

Sedan 2006 har ett 30-tal boklådor försvunnit och Dag tycker inte att det är alarmerande.

– Många har minskat både yta och personal, och den som äger boklådan jobbar mer.

I framtiden ser Dag flera utmaningar. Det är bland annat utbudet eftersom en bokhandel inte överlever genom att bara sälja böcker, samt generationsskiftet.

– Få ungdomar kan tänka sig att jobba så mycket som det krävs. Det är långa dagar med låg utkomst. Kanske får man se det så att en i ett par har fast inkomst och att bokhandeln är mer som en hobby. Det är även svårt att hitta kapital för att starta.

Svenska bokhandlarföreningen har cirka 320 medlemmar, vilket är nästan alla boklådor i landet.

Dag Klackenberg, ordförande i Svenska bokhandlareföreningen, liknar boklådorna vid lantbruken.

– Det är svårt att få nästa generation att ta över och att slita lika mycket som föräldrarna gjorde. Det är också svårt att driva ett litet lantbruk eller en bokhandel på en mindre ort. Framtiden är varken mörk eller ljus men det kommer nog att krävas att man är väldigt entusiastisk och ser det mer som en livsstil eller ett kall.

Mellan 2006 och 2014 ökade nätförsäljningen av böcker mycket och har sedan dess legat relativt still. Nu är fördelningen i procent 40, 40, 20, på respektive bokhandel, näthandel samt varuhus och bokklubbar.

Sedan 2006 har ett 30-tal boklådor försvunnit och Dag tycker inte att det är alarmerande.

– Många har minskat både yta och personal, och den som äger boklådan jobbar mer.

I framtiden ser Dag flera utmaningar. Det är bland annat utbudet eftersom en bokhandel inte överlever genom att bara sälja böcker, samt generationsskiftet.

– Få ungdomar kan tänka sig att jobba så mycket som det krävs. Det är långa dagar med låg utkomst. Kanske får man se det så att en i ett par har fast inkomst och att bokhandeln är mer som en hobby. Det är även svårt att hitta kapital för att starta.

Svenska bokhandlarföreningen har cirka 320 medlemmar, vilket är nästan alla boklådor i landet.