02 mar 2015 16:56

02 mar 2015 16:56

Åklagare överklagar friande sexdom

Vill att Skövdebo döms

Skövdebon friades nyligen i tingsrätten från åtalet om sexuellt övergrepp mot barn. Men nu överklagar åklagaren den friande domen och yrkar att hovrätten dömer honom till fängelse för brottet.

Skövdebon åtalades i mitten av januari misstänkt för sexuellt övergrepp mot barn. Misstanken gällde att han någon gång under hösten 2014 skulle ha utsatt ett barn för en sexuell handling.

Personal anmälde

Brottsutredningen startade eftersom personal på barnets förskola gjort en polisanmälan utifrån vad barnet hade berättat för dem under en aktivitet.

Mannen har hela tiden nekat till brott. Det gjorde han också under rättegången som genomfördes för några veckor sedan bakom stängda dörrar i Skaraborgs tingsrätt i Skövde.

Friades av tingsrätten

En enig tingsrätt friade sedan Skövdebon i en dom som meddelades för tre veckor sedan.

I domen konstaterade tingsrätten att det saknades teknisk bevisning till stöd för åtalet som därmed byggde helt på barnets berättelse.

Åklagarens bevisning visade, enligt tingsätten, att den åtalade varit storkonsument av pornografi.

”Men den kan inte anses påvisa att XX har ett intresse av sexuella övergrepp mot barn”, sade domstolen.

Den samlade bedömningen enligt tingsrätten var att det inte var ”ställt utom rimligt tvivel” att den åtalade gjort sig skyldig till sexuellt övergrepp mot barn.

Enligt rätten gick det inte att utesluta att barnet återgett vad det exempelvis hört något annat barn berätta.

Domstolen sade också att det fanns tvivel på flera punkter och att barnet ”synes ha fastnat i sin egen ”lögn” och känt sig tvingad att hålla sig till denna så länge förhören har pågått”.

Yrkar fängelse

Nu står det klart att ärendet kommer prövas en gång till. Åklagaren har överklagat den friande domen till hovrätten och yrkar att mannen döms för det åtalade brottet och att han döms till fängelse.

I överklagandet säger åklagaren att barnet spontant har berättat för åtminstone två vuxna om det som hänt.

Barnet har därefter förhörts av polis, specialutbildad för att hålla förhör med barn, och där upprepat samma uppgifter.

Ny bevisning

Till rättegången i hovrätten åberopar åklagaren ny bevisning.

Detta i form av vittnesförhör med en psykolog som ska vittna om barnets mognad och språkliga utveckling.

Åklagaren anser att bevisningen ska vara tillräcklig för att det ska anses ställt utom rimligt tvivel att mannen gjort sig skyldig till gärningen.

Skövdebon åtalades i mitten av januari misstänkt för sexuellt övergrepp mot barn. Misstanken gällde att han någon gång under hösten 2014 skulle ha utsatt ett barn för en sexuell handling.

Personal anmälde

Brottsutredningen startade eftersom personal på barnets förskola gjort en polisanmälan utifrån vad barnet hade berättat för dem under en aktivitet.

Mannen har hela tiden nekat till brott. Det gjorde han också under rättegången som genomfördes för några veckor sedan bakom stängda dörrar i Skaraborgs tingsrätt i Skövde.

Friades av tingsrätten

En enig tingsrätt friade sedan Skövdebon i en dom som meddelades för tre veckor sedan.

I domen konstaterade tingsrätten att det saknades teknisk bevisning till stöd för åtalet som därmed byggde helt på barnets berättelse.

Åklagarens bevisning visade, enligt tingsätten, att den åtalade varit storkonsument av pornografi.

”Men den kan inte anses påvisa att XX har ett intresse av sexuella övergrepp mot barn”, sade domstolen.

Den samlade bedömningen enligt tingsrätten var att det inte var ”ställt utom rimligt tvivel” att den åtalade gjort sig skyldig till sexuellt övergrepp mot barn.

Enligt rätten gick det inte att utesluta att barnet återgett vad det exempelvis hört något annat barn berätta.

Domstolen sade också att det fanns tvivel på flera punkter och att barnet ”synes ha fastnat i sin egen ”lögn” och känt sig tvingad att hålla sig till denna så länge förhören har pågått”.

Yrkar fängelse

Nu står det klart att ärendet kommer prövas en gång till. Åklagaren har överklagat den friande domen till hovrätten och yrkar att mannen döms för det åtalade brottet och att han döms till fängelse.

I överklagandet säger åklagaren att barnet spontant har berättat för åtminstone två vuxna om det som hänt.

Barnet har därefter förhörts av polis, specialutbildad för att hålla förhör med barn, och där upprepat samma uppgifter.

Ny bevisning

Till rättegången i hovrätten åberopar åklagaren ny bevisning.

Detta i form av vittnesförhör med en psykolog som ska vittna om barnets mognad och språkliga utveckling.

Åklagaren anser att bevisningen ska vara tillräcklig för att det ska anses ställt utom rimligt tvivel att mannen gjort sig skyldig till gärningen.