02 mar 2015 15:55

02 mar 2015 15:55

Mur förlängs vid S:ta Birgittas kyrkogård

Kalkstensmuren på S:ta Birgittas kyrkogård längs Dalvägen ska förlängas. Med anledning av det har buskaget röjts.

Den observante har kanske noterat att buskaget röjts vid S:ta Birgittas kyrkogård utmed Dalvägen.

– Anledningen till att vi har röjt är för att vi ska förlänga vår kyrkogårdsmur ut till den nya infarten, berättar arbetsledaren Ulrika Wejshag.

Det är en kalkstensmur och den ska förlängas med 80 meter. För att markera infarten blir det även lite mur till vänster om infarten.

– Det här kommer att göras nu till våren med start för urgrävning i april förmodligen. Murarbetet kommer att börja någon gång i maj. Under den tiden ska vi ha någon form av avskärmning till befintligt askgravkvarter, säger Ulrika Wejshag.

Den observante har kanske noterat att buskaget röjts vid S:ta Birgittas kyrkogård utmed Dalvägen.

– Anledningen till att vi har röjt är för att vi ska förlänga vår kyrkogårdsmur ut till den nya infarten, berättar arbetsledaren Ulrika Wejshag.

Det är en kalkstensmur och den ska förlängas med 80 meter. För att markera infarten blir det även lite mur till vänster om infarten.

– Det här kommer att göras nu till våren med start för urgrävning i april förmodligen. Murarbetet kommer att börja någon gång i maj. Under den tiden ska vi ha någon form av avskärmning till befintligt askgravkvarter, säger Ulrika Wejshag.