02 mar 2015 06:00

02 mar 2015 06:00

Uppslagets egna tips

Se till att börja i god tid.

Ta hjälp av din lärare, den kan väldigt mycket.

Gör research på det tänkta ämnet innan du bestämmer dig för att se om det finns material nog.

Gör något du verkligen är intresserad av.

Var beredd på att din idé kan förändras under arbetets gång

Om möjligt, stäm av så mycket som möjligt med handledaren så att ni vet att ni är på rätt spår.

Se till att börja i god tid.

Ta hjälp av din lärare, den kan väldigt mycket.

Gör research på det tänkta ämnet innan du bestämmer dig för att se om det finns material nog.

Gör något du verkligen är intresserad av.

Var beredd på att din idé kan förändras under arbetets gång

Om möjligt, stäm av så mycket som möjligt med handledaren så att ni vet att ni är på rätt spår.