02 mar 2015 09:00

02 mar 2015 09:55

Välj något du tycker är intressant!

SKÖVDE: Inför gymnasiearbetet

När tredjeårseleverna på gymnasiet läser kursen Gymnasiearbete uppstår många frågor. Hur ska arbetet göras? Vad är ett lämpligt ämne att skriva om? Uppslaget har intervjuat en tredjeårselev för att ge lite tips!

Elin Nilsson, 18, sitt tredje och sista år på ekonomiprogrammet på Västerhöjd. Eftersom detta är hennes sista år följer också hundrapoängskursen Gymnasiearbete. Denna omtalade och något skräckinjagande kurs ålägger tredjeårseleverna att skriva en rapport på drygt ett halvår om något som rör elevens valda gymnasieprogram. Redan i oktober när kursen precis tagit sin början kom Elin Nilsson på sin idé om att skriva en rapport om svartmarknaden i Sverige.

– Jag ville skriva om något samhällsproblem utifrån ett ekonomiperspektiv. Då kändes det relevant att skriva om svartjobb. Jag kom på min idé i oktober vilket var ett bra skede under kursen, då hade jag hunnit sålla bort övriga förslag som inte fungerade bra, berättar Elin.

Elin trycker på att det var till hennes stora fördel att hon faktiskt var intresserad av ämnet hon valde att skriva sin rapport om, eftersom det ger henne större motivation att arbeta. Dock känner Elin att hon kunde hållit ett större avstånd till sin påtänka avgränsning redan från början och låtit sig själv fått en bredare överblick över hela området innan hon avgränsade sig.

Arbetsprocessen

Uppläggningen av Elins arbete är hon mycket nöjd med eftersom hon satte igång att skriva på sitt arbete mycket fort samt att hon lät sig själv skriva av sig när hon kom in i ett så kallat flow. Dessutom såg hon till att vara klar med bakgrunden innan jullovet så att hon kunde vara klar med hela rapporten vid sportlovet då det var en vecka kvar till inlämning. Det var till hennes förmån att kunna slipa på detaljer istället för att fortfarande ha en stor del av rapporten kvar att skriva när det var en vecka kvar till inlämning.

– Min handledare betydde mycket för mitt arbete. I början var hon med och satte upp olika mål med saker som skulle vara färdiga vid ett visst datum, säger Elin. Sedan lät hon oss arbeta själva men var väldigt hjälpsam så fort vi behövde råd!

Elin Nilsson, 18, sitt tredje och sista år på ekonomiprogrammet på Västerhöjd. Eftersom detta är hennes sista år följer också hundrapoängskursen Gymnasiearbete. Denna omtalade och något skräckinjagande kurs ålägger tredjeårseleverna att skriva en rapport på drygt ett halvår om något som rör elevens valda gymnasieprogram. Redan i oktober när kursen precis tagit sin början kom Elin Nilsson på sin idé om att skriva en rapport om svartmarknaden i Sverige.

– Jag ville skriva om något samhällsproblem utifrån ett ekonomiperspektiv. Då kändes det relevant att skriva om svartjobb. Jag kom på min idé i oktober vilket var ett bra skede under kursen, då hade jag hunnit sålla bort övriga förslag som inte fungerade bra, berättar Elin.

Elin trycker på att det var till hennes stora fördel att hon faktiskt var intresserad av ämnet hon valde att skriva sin rapport om, eftersom det ger henne större motivation att arbeta. Dock känner Elin att hon kunde hållit ett större avstånd till sin påtänka avgränsning redan från början och låtit sig själv fått en bredare överblick över hela området innan hon avgränsade sig.

Arbetsprocessen

Uppläggningen av Elins arbete är hon mycket nöjd med eftersom hon satte igång att skriva på sitt arbete mycket fort samt att hon lät sig själv skriva av sig när hon kom in i ett så kallat flow. Dessutom såg hon till att vara klar med bakgrunden innan jullovet så att hon kunde vara klar med hela rapporten vid sportlovet då det var en vecka kvar till inlämning. Det var till hennes förmån att kunna slipa på detaljer istället för att fortfarande ha en stor del av rapporten kvar att skriva när det var en vecka kvar till inlämning.

– Min handledare betydde mycket för mitt arbete. I början var hon med och satte upp olika mål med saker som skulle vara färdiga vid ett visst datum, säger Elin. Sedan lät hon oss arbeta själva men var väldigt hjälpsam så fort vi behövde råd!