02 mar 2015 06:00

02 mar 2015 09:37

Värings skola i Colombia invigd

I januari invigdes Värings skola i Amazonas, Colombia, tack vare insamlade pengar från Värings skola utanför Skövde.

– Imponerande av en så liten skola, säger Daniel Kindbom, projektledare i Ankarstiftelsen.

Under fem och ett halvt år har skolan varit engagerad i olika projekt för att till slut få in 100 000 kronor.

– Hela skolan har varit involverad. Ett sätt att utveckla empati och solidaritet, säger lärare Ann-Charlotte Marwén.

I januari var det dags för att skrida till verket. Under en intensiv vecka byggdes skolan av ett tiotal personer, varav fyra från Skövde.

Skolan ligger i södra spetsen av Colombia som sträcker sig ett stycke utmed Amazonfloden. Mer precist strax norr om staden Leticia. Byggmaterialet har kunnat fraktas dit tack vare att det ligger så nära floden. Dessutom hade byggarbetarna tur med vädret.

– Det var mulet under förmiddagarna så vi slapp solgasset då, säger Daniel Kindbom.

Eget koncept

Grunden byggdes i cement och fasaden utsmyckades med maskoten ”Vill gott”. Stiftelsen bygger enligt ett eget framtaget koncept.

– I byggsatser, så det är som att bygga med lego, lätt så att även outbildade kan vara med och bygga. Vem som helst får knycka idén.

Gatubarn

Daniel blev engagerad efter en resa till Colombia där han fick se gatubarnens utsatthet. Först kom en idé om att bygga en brunn, därefter kom tankarna på större projekt som att bygga skolor.

Sedan dess har han besökt området ytterligare 39 gånger.

– De här skolorna är barnens chans att få arbete. Det finns skolor även för yrkesinriktningar och analfabeter, gatubarn. Men på många platser finns det inga skolor alls.

En av dem som nyligen kom i kontakt med projektet är Christoffer Tivander från Karlsborg.

– Jag har inte själv varit nere men känner för dem som inte har fått möjlighet till någon utbildning eller har svårt att få mat för dagen.

I Ankarstiftelsen har han hjälpt till sedan i höstas med att designa gåvobrev och göra bildspel. Det var också ett sätt att återknyta eftersom han själv under skoltiden var med och samlade in pengar till stiftelsen. Hittills har Ankarstiftelsen uppfört ett 100-tal skolor i Colombia och Amazonas.

Tidigare projekt

Även om detta projektet pågått under drygt fem år så har Väringskolan haft kontakt med Ankarstiftelsen i 20 år för tidigare hjälpinsatser. Värings skola har tidigare köpt skolbänkar, borrat brunnar, köpt medicin och bidragit till tandvård. Det har de kunnat göra genom att ordna fest för barnen genom att ha haft burkinsamlingar, loppis, sålt Colombiahalsband, anordnat Colombialoppet och konsert. Nu senast hade de besök av Hero från Gladiatorerna som skänkte entréavgifterna, 10 000 kronor till projektet.

Ökat intresset

Eleverna i Väring målade teckningar till barnen i Leticia. Daniel vsade sedan bilder så att eleverna fick se att just deras teckning kommit fram.

– Detta har ökat intresset att ha kontakt och kunnat gett glädje till ett annat barn som bor så långt bort och som lever ett så annorlunda liv.

Vi har jobbat med mänskliga rättigheter och speciellt då att skolgång inte är en självklarhet.

Vad är viktigt att tänka på i sådana här projekt?

– Att ha tålamod och engagera föräldrarna. Om de inte är med på det är det nog kämpigt. Det är viktigt att alla ställer upp.

Nu kommer eleverna att diskutera vad de har för fortsatta önskemål när det gälller utbyte med skolan i Colombia.

Under fem och ett halvt år har skolan varit engagerad i olika projekt för att till slut få in 100 000 kronor.

– Hela skolan har varit involverad. Ett sätt att utveckla empati och solidaritet, säger lärare Ann-Charlotte Marwén.

I januari var det dags för att skrida till verket. Under en intensiv vecka byggdes skolan av ett tiotal personer, varav fyra från Skövde.

Skolan ligger i södra spetsen av Colombia som sträcker sig ett stycke utmed Amazonfloden. Mer precist strax norr om staden Leticia. Byggmaterialet har kunnat fraktas dit tack vare att det ligger så nära floden. Dessutom hade byggarbetarna tur med vädret.

– Det var mulet under förmiddagarna så vi slapp solgasset då, säger Daniel Kindbom.

Eget koncept

Grunden byggdes i cement och fasaden utsmyckades med maskoten ”Vill gott”. Stiftelsen bygger enligt ett eget framtaget koncept.

– I byggsatser, så det är som att bygga med lego, lätt så att även outbildade kan vara med och bygga. Vem som helst får knycka idén.

Gatubarn

Daniel blev engagerad efter en resa till Colombia där han fick se gatubarnens utsatthet. Först kom en idé om att bygga en brunn, därefter kom tankarna på större projekt som att bygga skolor.

Sedan dess har han besökt området ytterligare 39 gånger.

– De här skolorna är barnens chans att få arbete. Det finns skolor även för yrkesinriktningar och analfabeter, gatubarn. Men på många platser finns det inga skolor alls.

En av dem som nyligen kom i kontakt med projektet är Christoffer Tivander från Karlsborg.

– Jag har inte själv varit nere men känner för dem som inte har fått möjlighet till någon utbildning eller har svårt att få mat för dagen.

I Ankarstiftelsen har han hjälpt till sedan i höstas med att designa gåvobrev och göra bildspel. Det var också ett sätt att återknyta eftersom han själv under skoltiden var med och samlade in pengar till stiftelsen. Hittills har Ankarstiftelsen uppfört ett 100-tal skolor i Colombia och Amazonas.

Tidigare projekt

Även om detta projektet pågått under drygt fem år så har Väringskolan haft kontakt med Ankarstiftelsen i 20 år för tidigare hjälpinsatser. Värings skola har tidigare köpt skolbänkar, borrat brunnar, köpt medicin och bidragit till tandvård. Det har de kunnat göra genom att ordna fest för barnen genom att ha haft burkinsamlingar, loppis, sålt Colombiahalsband, anordnat Colombialoppet och konsert. Nu senast hade de besök av Hero från Gladiatorerna som skänkte entréavgifterna, 10 000 kronor till projektet.

Ökat intresset

Eleverna i Väring målade teckningar till barnen i Leticia. Daniel vsade sedan bilder så att eleverna fick se att just deras teckning kommit fram.

– Detta har ökat intresset att ha kontakt och kunnat gett glädje till ett annat barn som bor så långt bort och som lever ett så annorlunda liv.

Vi har jobbat med mänskliga rättigheter och speciellt då att skolgång inte är en självklarhet.

Vad är viktigt att tänka på i sådana här projekt?

– Att ha tålamod och engagera föräldrarna. Om de inte är med på det är det nog kämpigt. Det är viktigt att alla ställer upp.

Nu kommer eleverna att diskutera vad de har för fortsatta önskemål när det gälller utbyte med skolan i Colombia.