03 mar 2015 13:24

03 mar 2015 16:04

Cementa får ny prövning

NY VERSION: Mark- och miljööverdomstolen har beslutat att undanröja den tidigare domen gällande Cementas kalkstensbrytning. Nu ska ärendet tas upp i mark- och miljödomstolen igen.

Domen från mark- och miljödomstolen i maj förra året stoppade Cementas kalkstensbrytningar efter att nuvarande tillstånd löpt ut 2017. Cementa överklagade och fick i september prövningstillstånd i Mark- och miljööverdomstolen.

Lång väntan

I flera månader har mark- och miljödomstolen utrett hur ärendet ska handläggas fortsättningsvis. På tisdagen kom beslutet.

– Domstolen har beslutat att undanröja domen från mark- och miljödomstolen, säger hovrättsrådet Margareta Gistorp vid Mark- och miljööverdomstolen.

I ett pressmeddelande konstaterar Mark- och miljööverdomstolen att mark- och miljödomstolen har brustit i sin utredningsskyldighet i miljömålet rörande kalkstenstäkten i Skövde och att domstolen måste pröva målet på nytt. Mark- och miljödomstolen ansåg att bolagets utredning rörande täktens effekter på ett skyddat naturområde var så ofullständig att en bedömning inte kunde göras.

I mark- och miljödomstolen dök frågan upp om brytningen av kalksten skulle påverka ett närliggande Natura 2000-område och om tillstånd i så fall krävdes för detta.

Mark- och miljödomstolen kom fram till att sådant tillstånd krävdes. Domstolen ansåg att det underlag som Cementa hade presenterat inte var tillräckligt för den prövning som skulle göras och avslog ansökan.

Borde fått komplettera

Cementa överklagade därefter mark- och miljödomstolens dom.

– Sedan har de kompletterat ansökan med uppgifter om påverkan på Natura 2000-området. Vi anser att mark- och miljödomstolen borde ha gett bolaget möjligheten att komplettera utredningen. Nu har detta omfattande material istället kommit till oss, säger Margareta Gistorp.

– Mark- och miljödomstolen har därmed brustit i sin utredningsskyldighet.

Ingen bedömning

Den högre instansen har inte gjort några egna bedömningar av själva utredningen.

– Nej, vi återförvisar ärendet till mark- och miljödomstolen, det är nu upp till den att bedöma materialet.

Domen från mark- och miljödomstolen i maj förra året stoppade Cementas kalkstensbrytningar efter att nuvarande tillstånd löpt ut 2017. Cementa överklagade och fick i september prövningstillstånd i Mark- och miljööverdomstolen.

Lång väntan

I flera månader har mark- och miljödomstolen utrett hur ärendet ska handläggas fortsättningsvis. På tisdagen kom beslutet.

– Domstolen har beslutat att undanröja domen från mark- och miljödomstolen, säger hovrättsrådet Margareta Gistorp vid Mark- och miljööverdomstolen.

I ett pressmeddelande konstaterar Mark- och miljööverdomstolen att mark- och miljödomstolen har brustit i sin utredningsskyldighet i miljömålet rörande kalkstenstäkten i Skövde och att domstolen måste pröva målet på nytt. Mark- och miljödomstolen ansåg att bolagets utredning rörande täktens effekter på ett skyddat naturområde var så ofullständig att en bedömning inte kunde göras.

I mark- och miljödomstolen dök frågan upp om brytningen av kalksten skulle påverka ett närliggande Natura 2000-område och om tillstånd i så fall krävdes för detta.

Mark- och miljödomstolen kom fram till att sådant tillstånd krävdes. Domstolen ansåg att det underlag som Cementa hade presenterat inte var tillräckligt för den prövning som skulle göras och avslog ansökan.

Borde fått komplettera

Cementa överklagade därefter mark- och miljödomstolens dom.

– Sedan har de kompletterat ansökan med uppgifter om påverkan på Natura 2000-området. Vi anser att mark- och miljödomstolen borde ha gett bolaget möjligheten att komplettera utredningen. Nu har detta omfattande material istället kommit till oss, säger Margareta Gistorp.

– Mark- och miljödomstolen har därmed brustit i sin utredningsskyldighet.

Ingen bedömning

Den högre instansen har inte gjort några egna bedömningar av själva utredningen.

– Nej, vi återförvisar ärendet till mark- och miljödomstolen, det är nu upp till den att bedöma materialet.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.