03 mar 2015 06:00

03 mar 2015 06:00

Nya byggplaner för GSP

Ett hus med en bilväg rakt igenom eller ett nytt hus där Drivbänken står i dag? Två alternativ diskuteras när Kreativa hus vill möta framtidens behov hos Gothia science park.

Inom Kreativa hus, som förvaltar Växthuset, Tegelbruket, E8 och Drivbänken där Gothia science park har lokaler, finns det nu nya tankar och idéer om hur man ska kunna tillgodose lokalbehovet i framtiden.

En idé, som känns som den minst sannolika, är att bygga ett hus på en del av gräsytorna vid Tegelbruket och Portalen. Då skulle i så fall vägen ner till parkeringen mellan Tegelbruket och Växthuset gå genom huset.

– Det är tveksamt om det går. Huset kommer nära villorna som ligger där och då kanske vi inte får upp höjden på huset som skulle behövas, säger Anders Lindberg, (M), ordförande i Kreativa hus Skövde AB.

En annan idé är att utnyttja marken där Drivbänken nu står. Det huset sågs redan när det byggdes som ett provisorium, och man vill nu bygga ett större hus på platsen.

– Vi vill att kommunen ser över detaljplanen. En del av marken är prickad och där får vi inte bygga. Jag vet inte varför och planen är gammal.

Inom Kreativa hus, som förvaltar Växthuset, Tegelbruket, E8 och Drivbänken där Gothia science park har lokaler, finns det nu nya tankar och idéer om hur man ska kunna tillgodose lokalbehovet i framtiden.

En idé, som känns som den minst sannolika, är att bygga ett hus på en del av gräsytorna vid Tegelbruket och Portalen. Då skulle i så fall vägen ner till parkeringen mellan Tegelbruket och Växthuset gå genom huset.

– Det är tveksamt om det går. Huset kommer nära villorna som ligger där och då kanske vi inte får upp höjden på huset som skulle behövas, säger Anders Lindberg, (M), ordförande i Kreativa hus Skövde AB.

En annan idé är att utnyttja marken där Drivbänken nu står. Det huset sågs redan när det byggdes som ett provisorium, och man vill nu bygga ett större hus på platsen.

– Vi vill att kommunen ser över detaljplanen. En del av marken är prickad och där får vi inte bygga. Jag vet inte varför och planen är gammal.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.