03 mar 2015 20:23

03 mar 2015 20:24

Skövde vill ansvara för apodospåsar

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN: Stora vinster med att överföra ansvaret

Skövde kommun vill ta över ansvaret för apodoser. Det skulle göra läkemedelshanteringen i hemvården säkrare.
– Vi har få avvikelser i vår verksamhet, men de vi har är på läkemedelssidan, säger Per Granath, sektorschef.

Vid det senaste sammanträdet i vård- och omsorgsnämnden presenterades förra årets patientsäkerhetsberättelse där man bland annat berör avvikelser.

Per Granath, sektorschef för vård och omsorg, säger att Skövde kommun har få avvikelser, men att de som förekommer handlar om läkemedel som delas ut till personer som har hemvård.

– Volymerna är stora och vi delar ut tusentals doser. Avvikelserna är marginella och det handlar om den mänskliga faktorn. Hanteringen tar också tid.

Skövde, liksom många andra kommuner, vill ta över ansvaret och då helt gå över till apodoser, det vill säga att all medicin som brukaren ska ha ligger i en påse märkt med tid då den ska tas. I dag är det dock regionen som äger frågan.

Ytterligare en fördel är att med apodos får personalen en lista på läkemedel i stället för att kanske behöva sammanställa flera. En lista skulle minska arbetsbelastningen.

– Det är läkaren som fattar beslut om apodos, och det innebär en kostnad. Den har dock gått ner den senaste tiden. Det är också så att läkarnas ordinationsverktyg, Pascal, är tungrott, säger Ewa Hjerpe, medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Ewa Hjerpe vågar inte sia om framtiden men poängterar att det är ett nationellt problem.

Ett exempel på det är en insändare som nyligen publicerades i Dagens samhälle. Där skriver Ann Carlsson, vd för Apoteket, och Sineva Ribeiro, ordförande för Vårdförbundet, om vikten av förpackade mediciner och samlade läkemedelslistor. De menar att det även finns ekonomiska vinster med att låta kommunernas medicinskt ansvariga sjuksköterskor styra apodoserna.

Vid det senaste sammanträdet i vård- och omsorgsnämnden presenterades förra årets patientsäkerhetsberättelse där man bland annat berör avvikelser.

Per Granath, sektorschef för vård och omsorg, säger att Skövde kommun har få avvikelser, men att de som förekommer handlar om läkemedel som delas ut till personer som har hemvård.

– Volymerna är stora och vi delar ut tusentals doser. Avvikelserna är marginella och det handlar om den mänskliga faktorn. Hanteringen tar också tid.

Skövde, liksom många andra kommuner, vill ta över ansvaret och då helt gå över till apodoser, det vill säga att all medicin som brukaren ska ha ligger i en påse märkt med tid då den ska tas. I dag är det dock regionen som äger frågan.

Ytterligare en fördel är att med apodos får personalen en lista på läkemedel i stället för att kanske behöva sammanställa flera. En lista skulle minska arbetsbelastningen.

– Det är läkaren som fattar beslut om apodos, och det innebär en kostnad. Den har dock gått ner den senaste tiden. Det är också så att läkarnas ordinationsverktyg, Pascal, är tungrott, säger Ewa Hjerpe, medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Ewa Hjerpe vågar inte sia om framtiden men poängterar att det är ett nationellt problem.

Ett exempel på det är en insändare som nyligen publicerades i Dagens samhälle. Där skriver Ann Carlsson, vd för Apoteket, och Sineva Ribeiro, ordförande för Vårdförbundet, om vikten av förpackade mediciner och samlade läkemedelslistor. De menar att det även finns ekonomiska vinster med att låta kommunernas medicinskt ansvariga sjuksköterskor styra apodoserna.