03 mar 2015 05:00

03 mar 2015 05:00

Skövde vill locka Säveflyg

Ett gemensamt bolag för flygplatserna i Skövde och Lidköping, flytt av verksamhet från Säve, malpåse eller nedläggning?

Skövde flygplats är inne i en brytningstid och framtiden är oviss.

Flygtrafiken på Skövde flygplats kommer att minska, men samtidigt ser man ser en möjlighet att få hit trafik som nu finns på Säve flygplats.

Det pågår även en diskussion om att skapa Skaraborgs flygplats på två orter, Skövde och Lidköping. En parallell kan dras till Skaraborgs sjukhus som finns på flera orter.

Hovby öppnar?

Det skulle i så fall innebära att Hovby flygplats öppnar igen, men inget är ännu klart.

– Hovbys bana är längre och det är den bästa banan. Ett gemensamt bolag skulle innebära samordningsvinster och vi hoppas även att fler kommuner vill vara med och betala, säger Philip Segell (M), ordförande i Skövde flygplats AB.

Samtidigt som ett samarbete kan ta tid att få ihop så minskar flygtrafiken på Skövde flygplats. Kinnarp är huvudoperatören och de drar ner. Flygplatsen används, förutom av klubbarna, även av Volvo, ambulansflyg, taxiflyget Bluelink, militären och, ibland, regeringsflygplan. Senaste tiden har det handlat om cirka 300 flygrörelser årligen.

På styrelsemötet i februari lyftes frågan om Säves nedläggning, och här ser man möjligheter.

– Vi har varit i kontakt med ett taxibolag och en pilotutbildning som finns där i dag. Det kan eventuellt bli aktuellt att hålla piloternas praktiska övningar här.

Philip Segell ser gärna fler evenemang på flygplatsen och nästa år kan det bli aktuellt med en mässa för jordbruksmaskiner.

Är det ekonomiskt försvarbart med två flygplatser så nära varandra?

– Det kan diskuteras. Men jag tror på sikt att det är bra att behålla Skövde flygplats. Om flygrörelserna minskar så kan det bli tal om malpåse och vi ska inte sticka under stol med att vi kanske får stänga helt.

Det preliminära bokslutet för 2014 visar ett minus på 6,2 miljoner kronor, vilket är cirka 250 000 kronor bättre än budgeterat.

– Alla regionala flygplatser går back. I Sverige är det bara Arlanda som går bra. Man har inte en flygplats för att tjäna pengar utan som en samhällsservice.

– Vi betalar över en miljon i internhyra men använder bara en tiondel av huset. Där skulle jag gärna se andra verksamheter.

Flygtrafiken på Skövde flygplats kommer att minska, men samtidigt ser man ser en möjlighet att få hit trafik som nu finns på Säve flygplats.

Det pågår även en diskussion om att skapa Skaraborgs flygplats på två orter, Skövde och Lidköping. En parallell kan dras till Skaraborgs sjukhus som finns på flera orter.

Hovby öppnar?

Det skulle i så fall innebära att Hovby flygplats öppnar igen, men inget är ännu klart.

– Hovbys bana är längre och det är den bästa banan. Ett gemensamt bolag skulle innebära samordningsvinster och vi hoppas även att fler kommuner vill vara med och betala, säger Philip Segell (M), ordförande i Skövde flygplats AB.

Samtidigt som ett samarbete kan ta tid att få ihop så minskar flygtrafiken på Skövde flygplats. Kinnarp är huvudoperatören och de drar ner. Flygplatsen används, förutom av klubbarna, även av Volvo, ambulansflyg, taxiflyget Bluelink, militären och, ibland, regeringsflygplan. Senaste tiden har det handlat om cirka 300 flygrörelser årligen.

På styrelsemötet i februari lyftes frågan om Säves nedläggning, och här ser man möjligheter.

– Vi har varit i kontakt med ett taxibolag och en pilotutbildning som finns där i dag. Det kan eventuellt bli aktuellt att hålla piloternas praktiska övningar här.

Philip Segell ser gärna fler evenemang på flygplatsen och nästa år kan det bli aktuellt med en mässa för jordbruksmaskiner.

Är det ekonomiskt försvarbart med två flygplatser så nära varandra?

– Det kan diskuteras. Men jag tror på sikt att det är bra att behålla Skövde flygplats. Om flygrörelserna minskar så kan det bli tal om malpåse och vi ska inte sticka under stol med att vi kanske får stänga helt.

Det preliminära bokslutet för 2014 visar ett minus på 6,2 miljoner kronor, vilket är cirka 250 000 kronor bättre än budgeterat.

– Alla regionala flygplatser går back. I Sverige är det bara Arlanda som går bra. Man har inte en flygplats för att tjäna pengar utan som en samhällsservice.

– Vi betalar över en miljon i internhyra men använder bara en tiondel av huset. Där skulle jag gärna se andra verksamheter.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.