03 mar 2015 20:12

03 mar 2015 20:22

Vård- och omsorg sparar till utmaningar under 2015

SKÖVDE: Stort plusresultat för 2014

Vård- och omsorgsnämnden gick plus 17,3 miljoner kronor förra året. Drygt hälften var medveten sparsamhet.

Man flyttade även över investeringar till 2015.

Under 2015 har kommunens vård- och omsorgssektor några utmaningar framför sig. Dels att göra något åt underskottet inom hemvården och dels några nya tjänster för kvalitetsarbetet som tillsattes i slutet av 2014 men som får full effekt i år.

Därför ville man medvetet spara pengar och det gav cirka tio miljoner i överskott. Utöver det verkar sparsamheten ha smittat av sig till andra delar av verksamheten.

– Hösten gick bättre än väntat och det var många bäckar små som gjorde att det blev ett större plus, säger Lena Persson, controller på kommunens vård- och omsorgssektor.

Det totala överskottet landade på 17,3 miljoner kronor.

– Vi satsar på kvalitetssäkringen och att hitta nycklar för att hemvården ska bära sig ekonomiskt.

Nämnden godkände en ombudgetering av investeringar som inte blev genomförda förra året. De kommer i stället att genomföras i år.

Det handlar om 3,3 miljoner kronor som ska gå till utemiljön vid korttidshemmet Blåvingen, nya larmsystem på äldreboendena Hentorp och Boken samt uppgradering och komplettering av larm på äldreboendet Norrmalm.

Under 2015 har kommunens vård- och omsorgssektor några utmaningar framför sig. Dels att göra något åt underskottet inom hemvården och dels några nya tjänster för kvalitetsarbetet som tillsattes i slutet av 2014 men som får full effekt i år.

Därför ville man medvetet spara pengar och det gav cirka tio miljoner i överskott. Utöver det verkar sparsamheten ha smittat av sig till andra delar av verksamheten.

– Hösten gick bättre än väntat och det var många bäckar små som gjorde att det blev ett större plus, säger Lena Persson, controller på kommunens vård- och omsorgssektor.

Det totala överskottet landade på 17,3 miljoner kronor.

– Vi satsar på kvalitetssäkringen och att hitta nycklar för att hemvården ska bära sig ekonomiskt.

Nämnden godkände en ombudgetering av investeringar som inte blev genomförda förra året. De kommer i stället att genomföras i år.

Det handlar om 3,3 miljoner kronor som ska gå till utemiljön vid korttidshemmet Blåvingen, nya larmsystem på äldreboendena Hentorp och Boken samt uppgradering och komplettering av larm på äldreboendet Norrmalm.