04 mar 2015 15:30

05 mar 2015 08:54

Arenan ökade intäkterna

Det är framför allt fler besök till upplevelsebadet och prishöjningar som ligger bakom intäktsökningen.

Arena Skövde ökade intäkterna under 2014. Totalt drog verksamheten in 25,3 miljoner kronor i hyres- och besöksintäkter, drygt 1,4 miljoner mer än budget.

Enligt verksamhetsberättelsen för 2014 ökade intäkterna trots att hyresintäkterna blev lägre än beräknat och att personalkostnaderna ökade. Det är framför allt fler besök till upplevelsebadet och prishöjningar som ligger bakom intäktsökningen.

Upplevelsebadet hade 126 062 besökare under 2014. Totalt hade badet 259 046 besök.

Arena Skövde som helhet hade 900 000 besök under 2014, uppger Skövde kommun.

Arena Skövde ökade intäkterna under 2014. Totalt drog verksamheten in 25,3 miljoner kronor i hyres- och besöksintäkter, drygt 1,4 miljoner mer än budget.

Enligt verksamhetsberättelsen för 2014 ökade intäkterna trots att hyresintäkterna blev lägre än beräknat och att personalkostnaderna ökade. Det är framför allt fler besök till upplevelsebadet och prishöjningar som ligger bakom intäktsökningen.

Upplevelsebadet hade 126 062 besökare under 2014. Totalt hade badet 259 046 besök.

Arena Skövde som helhet hade 900 000 besök under 2014, uppger Skövde kommun.