04 mar 2015 18:00

04 mar 2015 18:00

Bun vill inrätta nytt utvecklingspris

SKÖVDE

Barn- och utbildningsnämnden har gett sektorschefen Gustaf Olsson i uppdrag att ta fram förslag på hur skolnämndens tidigare skolutvecklingspris kan utvecklas för den nya organisationens verksamhetsområde när det gäller kritierier, utformning och nomineringsförfarande.

Priset som instiftades 2009 har premierat insatser, arbetssätt eller bemötande som bidragit till att utveckla verksamheten inom den tidigare skolförvaltningen (grundskola, förskola). Något motsvarande pris finns inte inom den tidigare utbildningsnämndens verksamhet (gymnasiet).

Barn- och utbildningsnämnden har gett sektorschefen Gustaf Olsson i uppdrag att ta fram förslag på hur skolnämndens tidigare skolutvecklingspris kan utvecklas för den nya organisationens verksamhetsområde när det gäller kritierier, utformning och nomineringsförfarande.

Priset som instiftades 2009 har premierat insatser, arbetssätt eller bemötande som bidragit till att utveckla verksamheten inom den tidigare skolförvaltningen (grundskola, förskola). Något motsvarande pris finns inte inom den tidigare utbildningsnämndens verksamhet (gymnasiet).